ЕК предложи кризисен механизъм с методология за подпомагане на рибарството и аквакултурите

Български експерти поискаха да бъдат отключени спешни мерки по текущия еврофонд за сектора

лодки на кея в АхтополУправляващият орган (УО) на Програмата за морско дело и рибарство (ПМДР) 2014-2020 г. участва на 30 март 2022 г. в три срещи, организирани от Генерална дирекция „Морско дело и рибарство“ на Европейската комисия. На срещите бяха обсъдени възможностите за прилагане на спешни мерки за подпомагане на сектор „Рибарство“.

На проведената техническа среща на Експертната група за Европейския фонд за морско дело и рибарство беше разгледано и обсъдено прилагането на кризисен механизъм по Европейския фонд за морско дело, рибарство и аквакултури 2021-2027 г., предложен от Европейската комисия с Решение за изпълнение от 25.03.2022 г., които фактически са на собствен риск на съответната държава членка, тъй като новите оперативни програми не са одобрени от ЕК. На срещата беше представен и работният документ с предложена примерна методология, по която да се прилагат компенсации за сектор „Рибарство“.

България изрази своята позиция, че предложеният инструмент за компенсиране на последиците от войната в Украйна е добър и би работил отлично за част от държавите-членки, но счита, че ЕК трябва да предприеме незабавни действия за отключване и на спешни мерки и по текущия фонд ЕФМДР 2014-2020 г.

В края на същия ден се проведе и персонална среща между Управляващия орган на ПМДР и представители на Генерална дирекция „Морско дело и рибарство“ на ЕК, на която беше обсъдено какви са възможностите за изменение на Регламент (ЕС) № 508/2014 по отношение  на увеличаване на интензитета на публичната помощ, както и за по-голяма гъвкавост при подпомагане на бенефициентите по текущи договори, предвид  повишаването на цените на стоки и услуги и въздействието на риболова в Черно море. Отново ясно беше изразена позицията на България за необходимостта да се отключат възможности за мерки по текущата програма, взимайки предвид свободните средства, които се увеличават в момента, тъй като се прекратяват сключени договори поради всички фактори, създаващи затруднение за сектора.

Междувременно изпълнителният директор на ИАРА Христо Панайотов все участие в среща на генералните директори по рибарство на ЕС в гр. Бордо, Франция. Събитието се провежда като част от работната програма  на френското председателство на Съвета на ЕС и има за цел да се обсъдят предизвикателствата в прилагането на Общата политика в областта на рибарството на ЕС. От българска страна участие беше взето в работна група за прилагането на задължението за разтоварване. На срещата изпълнителният директор на ИАРА заяви, че страната ни приветства бъдещето прилагане на този важен ангажимент, но неговите измерения следва да отчитат в много по-голяма степен спецификите на рибарството в Черно море и да не водят до допълнителна административна тежест.

В рамките на заседанията Христо Панайотов проведе също така неофициална работна среща с генералния директор на ГД MARE на ЕК г-жа Чарлина Вичева. Обсъдени бяха състоянието и проблемите на рибарството в Черно море. Акцент от българска страна беше поставен на кризата в сектора и нарастващите цени за секторите на рибарството, аквакултурата и преработка в следствие на конфликта в Украйна.  България ще продължи да настоява за задействане на извънредни инструменти за подкрепа на сектора.

 

Leave a Comment