САРА: При пролетните сеитби слънчогледът ще отхапе от площите на царевицата

FOB цените от Украйна се повишават до небето: пшеница 450 US$/т, царевица 380 US$/т, слънчогледово масло 2060 US$/т

сеитба слънчогледПредвижданията на САРА за реколтираните площи с царевица за реколтата 2022/23 г. е да намалеят до 580 хил.хектара.

По данни за заетостта на земята на МЗм за 2021 г. засетите площи са заемали 634 хил.ха.

Площите с царевица през последните 3-4 години отбелязват повишение от около 20-25%, но независимо, че ценовата конюнктура е много добра, вероятно част от площите със царевица ще бъдат засети със слънчоглед, заради по-малките вложения.

При слънчогледа се очаква реколтираните площи да останат стабилни над 840 хил.ха. Значителното подобряване на ценовия пазар, както и очертаващото се сериозно снижение в производството на най-големия износител Украйна ще поощряват развитие в тази посока.

Преди критичния април, прогнозите на САРА за добивите са: при пшеница за количества от 5,2 т/ха. Първоначалната оценка за добива при ечемика през новата реколта е от 4,9 т/ха. Средните добиви при рапицата от новата реколта се очаква да бъдат около 2,7 т/ха.

Общото количество на добитата рапица за 2022/23 г. се прогнозира на 375 хил.т., което е приблизително еднакво с нивата от 2021 г.

Прогнозирането на пазарните цени става все по-отдалечено от фундаменталните фактори. Само за месец, цените скочиха с около 20%, което е резултат от ситуацията на световните пазари. Ако тези цени останат и за новата реколта, глобалната достъпност до храни ще стане критична.

FOB цените от Украйна към средата на март са се повишили на месечна база с около 40%. Достигнатите цени са: хлебна пшеница – 450 US$/т, ечемик – 395 US$/т, фуражна пшеница – 420 US$/т. При царевицата FOB цената е 380 US$/т. При слънчогледовото олио, FOB цените скочиха с около 45%, до 2060 US$/т. Цените не само се повишават, но и се колебаят на дневна база с 5-10%.

По някои оценки, пълното блокиране на морската търговия от Украйна ще доведе до намаление на прогнозния експорт на пшеница за 2021/22 г. с около 4,3 млн.т, а на царевицата с около 12 млн.т.

Според IKAR, Русия се изправя пред растяща зависимост от чуждестранни семена. При царевицата, те заемат около 58% от площите, а при слънчогледа – 73%. Най-висока е при захарното цвекло – 98%, което допълнително разкрива различните последствия от войната и санкциите.

FOB цените на палмово масло от Малайзия към март скочиха до рекордните 1900 $US от 1509 $US преди месец, с ръст на годишна база от почти 70%.

Световната парична политика, очакванията за срив в засетите площи със слънчоглед в Украйна, по преценки от 35% и ръстът в цените на петрола правят това масло алтернатива на потреблението на растителни масла, но с висока неопределеност.

Leave a Comment