Земеделски министри от партията на социалистите в ЕС ще искат повече подкрепа за фермерите

министри от ПЕСЗемеделски министри от Партията на европейските социалисти (ПЕС) се срещнаха преди заседанието на Съвета по земеделие и рибарство в Люксембург, за да обсъдят необходимостта от повече подпомагане за фермерите. Българският аграрен министър Иван Иванов взе участие в срещата.

Министър Иванов и португалският му колега запознаха участниците с искането на 13 държави членки за извънредна временна мярка със средства от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. В искането се настоява бюджетът на тази извънредна помощ да е в размер на 5% от бюджета на Програмата за развитие на селските райони. Този въпрос ще се разглежда в рамките на заседанието на Съвета. Присъстващите министри  бяха единодушни, че цените на торове, дизел, електроенергия и газ са нараснали до непоносими за фермерите равнища.

Всички  министри подчертаха, че трябва да се обединят  усилията за намиране на  баланс между подпомагането и зелените цели. Най-важно е да запазването на конкурентоспособността на земеделските производители, за да продължат да осигуряват продоволствената сигурност в ЕС и включването в хуманитарните мисии в условията на война. Министрите ще бъдат в постоянен контакт, ще обменят опит в изготвянето на пакети за подпомагане и ще правят общи предложения до ЕК.

 

Leave a Comment