Площите със слънчоглед са 260% повече спрямо 1 април 2021 г.

Подходящото за сеитби време отприщи и сеитбата на царевица, с която досега са засети 27 пъти повече площи спрямо миналата пролет

земя, подготвено полеКъм 31 март площите със засят слънчоглед са 541 190 декара и спрямо 1 април 2021 г. са с почти 260% повече. Припомняме, че през миналата година маслодайният слънчоглед зае 8 378 590 декара.

Очаква се тази година общият размер на обработваемите земи с тази култура да е още по-голям и може би дори да достигне този на пшеницата (11,6 млн. дка). Това е прогнозата поради най-малко три причини.

От една страна е лошата напоителна инфраструктура в страната, която ограничава отглеждането на по-разнообразни растения, а също така и на другата по-масова пролетна култура – царевицата. Затова изборът на слънчоглед като по-сухоустойчив вид е естествен.

От друга страна войната в Украйна създаде дефицит на слънчогледовото олио, тъй като нападнатата държава досега осигуряваше 50% от световната търговия с тази стока. Въпреки високите цени на слънчогледа, които от доста време са над 1000 евро на пазарите, маслодайните семки активно се търсят и това ще продължи месеци наред, тъй като в момента украинските фермери се надяват да подсигурят в най-добрия случай вътрешните продоволствени нужди.

Трето, Европейската комисия освободи земите под угар (4%) да са достъпни за сеитба на всякакви култури. Изборът на повечето зърнопроизводители е слънчогледът.

Данните от оперативния анализ на земеделското министерство показват, че царевицата за зърно заема към края на март още повече площи спрямо година по-рано. Засетите с царевица полета са 52 500 декара, което е с 2678% повече спрямо 2021 г., когато са били само 1 890 дка заради по-активните пролетни дъждове. Който има поливни земи, ще продължи да отглежда царевицата като основна фуражна и енергийна култура, за която също има огромно търсене.

Leave a Comment