Вносът на стоки от ЕС е с ръст от 32,6% през януари

Българският износ се е увеличил с 27 на сто

kamioni-i-avtobusiПрез януари 2022 г. износът на стоки от България за ЕС се увеличава с 27.4% спрямо същия месец 2021 г. и е в размер на 4 217.0 млн. лева, съобщава националната статистика. Основни търговски партньори на България са Германия, Румъния, Италия, Гърция, Франция и Нидерландия, които формират 69.1% от износа за държавите – членки на ЕС.

 

Износът към трети страни е в размер на 2 002.7 млн. лв. основно към  Турция, Сърбия, Египет, Китай, Република Северна Македония, Съединените американски щати и др.

През януари 2022 г. при износа на стоки от България за ЕС, разпределен според Стандартната външнотърговска класификация, най-голям ръст в сравнение със същия месец на 2021 г. е отбелязан в секторите „Минерални горива, масла и подобни продукти“ (446.1%) и „Химични вещества и продукти“ (57.8%). Най-голям спад се наблюдава в сектор „Безалкохолни и алкохолни напитки и тютюн“ (20.4%).

Вносът на стоки в България от ЕС през януари 2022 г. се увеличава с 32.6% спрямо същия месец на 2021 г. и е на стойност 4 149.1 млн. лева (по цени CIF). Най-голям е стойностният обем на стоките, внесени от Германия, Румъния, Гърция, Нидерландия и Италия.

При вноса на стоки от ЕС, разпределен според Стандартната външнотърговска класификация, през януари 2022 г. най-голямо увеличение спрямо същия месец на предходната година е отчетено в сектор „Мазнини, масла и восъци от животински и растителен произход“ (214.6%). Спад не се наблюдава в нито един от секторите. Външнотърговското салдо (износ FOB – внос CIF) на България с ЕС през януари 2022 г. е положително и е на стойност 67.9 млн. лева.

Leave a Comment