Агрометеопрогноза за юни: Нестабилно време с обилни валежи и температури над средните

Ще има условия за градушки и гъбни болести

Дукена Жолева, агрометеоролог при НИМХ

буря, небе, дъждВ началото на юни развитието на земеделските култури ще протича при наднормени температури, а на много места в страната – и при незадоволителни за сезона почвени влагозапаси. След формиралото се засушаване през май падналите валежи в края на месеца бяха локални. На отделни места в крайните южни райони бяха регистрирани интензивни валежи и наводнени площи със земеделски култури, докато в част от Дунавската равнина, в централните и югоизточни райони майските валежи бяха недостатъчни за преодоляване дефицита на почвена влага при пролетните култури и при част от есенните посеви. В тези райони на места нивото на почвените влагозапасите в 50сm слой при зимните житни култури е ниско – под 60% от ППВ (агростанциите Бъзовец, Кнежа, Новачене, Сливен).

В средата на първото десетдневие на юни агрометеорологичните условия ще претърпят промяна. До края на първото и през повечето дни от второто десетдневие те ще се определят от неустойчиво време и температури близки до климатичните норми. През този период се прогнозират валежи със стопанско значение, подобрение на почвените влагозапаси в 50сm слой и на условията за развитие на земеделските култури. До края на първото и началото на второто десетдневие при пшеницата ще протича наливане на зърното и фаза млечна зрелост, предимно при посевите в южните райони и на места в Дунавскта равнина (Бъзовец).

През междуфазния период наливане на зърното – млечна зрелост повреди по пшеницата нанасят ларвите на вредната житна дървеница, което изисква обследване на посевите и при плътност на вредителя над прага на икономическа вредност (2бр. ларви/m²) своевременно третиране.

През третото десетдневие развитието на земеделските култури ще се осъществява с по-ускорени темпове, при температури около и над обичайните за края на юни. През периодa при пшеницата ще се наблюдава масово фаза узряване.

В края на месеца част от пролетните култури ще встъпят в репродуктивни фази от развитието си: при слънчогледа  ще се наблюдава начало на фаза цъфтеж, а при ранните хибриди царевица – изметляване и цъфтеж на метлицата.

През юни прогнозираните стойности на максималните температури, от порядъка на 34-37оС, ще имат негативно въздействие върху цъфтежа и оплождането при зеленчукови култури от по-късното полско производство.

Неустойчивото време през по-голямата част от месеца ще създава условия за развитие на редица гъбни болести: късно кафяво гниене при по-късните сортове череши, струпясване и брашнеста мана по овошките, мани по лозите и зеленчуковите култури. По-подходящи условия за провеждане на растителнозащитни пръскания  ще има в началото на първото, в началото и средата на второто и през втората половина от третото десетдневие през по-хладните часове от деня.

През юни остава повишена вероятността за градушки. След градушка засегнатите овощни и зеленчукови култури трябва при първа възможност (желателно е до 48 часа след явлението) да се третират с медсъдържащи фунгициди.

Leave a Comment