Пострадалите от бедствия животновъди и пчелари могат да получат компенсации

Количките за сваляне на кошерите са направени в пчелинаВъв връзка със зачестилите пожари на територията на страната Министерството на земеделието напомня, че от държавна помощ за компенсиране на щети при бедствия могат да се възползват производители, отглеждащи селскостопански животни и пчелни семейства, ако са регистрирани по Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските производители.

Припомняме, че в края на миналата седмица пожар между селата Мраморен и Чирен, Врачанско, унищожи 300 пчелни кошера със пчелните семейства и събрания мед и изпепели сено, техника и покриви във ферма за патици.

Фермерите могат да се възползват от държавната помощ за компенсиране на материални щети заради загинали селскостопански животни и унищожени пчелни кошери в резултат на горски пожари, възникнали по естествен път, свлачища и наводнения и др. природни бедствия.

За целта е необходимо да се обърнат към съответните областни дирекции „Земеделие“ или общинските служби по земеделие по местонахождение на животновъдния обект, където да подадат писмено заявление за проверка на място от постоянно действащите експертни комисии, които да издадат констативен протокол за установените щети.

Leave a Comment