Собствениците на малки горски имоти могат да ги заявят за закупуване от държавата до 15 септември

изсъхнал борМинистерството на земеделието съобщи, че крайният срок за подаване на заявления от собственици на поземлени имоти в горски територии, желаещи да ги предложат за закупуване от държавните горски предприятия, изтича на 15 септември 2022 г.

Целта на присъединяването на малки горски имоти към държавните гори е те да бъдат охранявани, опазвани от неблагоприятни въздействия и целогодишно да се поддържа здравословното състояние на горите.

Заявленията могат да се подават както на място в съответното държавно предприятие и държавно горско/ловно стопанство по местонахождение на имотите, така и чрез пощата или по куриер.

На интернет страниците на 6-те държавни горски предприятия и техните териториални поделения (държавните горски и държавните ловни стопанства) е публикувана информация за кампанията за закупуване на горски територии, а също и телефони на отговорните служители, определени да консултират собствениците за попълването и подаването на необходимите документи, тяхното разглеждане и класиране на различни етапи от процедурата.

Правилата за закупуване на горски територии може да намерите тук:

https://www.mzh.government.bg/bg/sektori/gori/zakupuvane-na-gorski-teritorii/

Leave a Comment