Най-после и кметовете в селата ще знаят кои са определените за сеч терени

2022-09-24-3 (1)

На националния събор на местните породи животни служебният земеделски министър Явор Гечев и кмета на Калофер Румен Стоянов подписаха споразумение за информиране на кметовете на кметствата за сечите

„Всеки кмет в България ще получава в рамките на три дни след разрешителното на каквато и да е сеч в държавата пълната информация за сечището.

Това се урежда с подписаното днес споразумение с Националното сдружение на кметовете на кметства”, съобщи земеделският министър Явор Гечев при откриването на Националния събор за опазване на местните български селскостопански породи животни.

„В момента при дърводобив кметовете на населени места не знаят къде се извършват сечите и дали са законни. Сега на практика осигуряваме пълна прозрачност какво се сече, колко е законно, с каква интензивност и се гарантира запазването на българската природа“, допълни Явор Гечев.

Кметът на Калофер Румен Стоянов и председател на Националното сдружение на кметовете на кметства в България коментира, че в момента кметовете нямат информация за определените терени за сеч и количествата дървесина, а за тази промяна е чакана от години.

По повод провеждането на 17-ия Национален събор за опазване на местните български селскостопански породи животни министър Явор Гечев изтъкна значението на българските традиционни автохтонни породи и тяхната продуктивност и посочи, че сме длъжни да запазим този ценен генофонд.

„Тези породи са уникално богатство, чрез тях съхраняваме традициите и запазваме заетостта в селските райони“, каза в заключение аграрният министър.

 

Leave a Comment