Агрометеорология: Влажен октомври с прозорци за обработки, сеитба, растителна защита

Дукена Жолева, агрометеоролог при НИМХ

Прогноза за периода 30 септември – 6 октомври

сеитба на пшеницаПрез следващия седемдневен период агрометеорологичните условия ще се определят от неустойчиво време, а през втората половина от периода – и от поднормени температури. Прогнозираните валежи през първата седмица от октомври ще забавят освобождаването на площите от късните окопни култури. Влажното и хладно време в средата на първото десетдневие ще бъде предпоставка за развитие на патогени причиняващи гниене – сиво гниене по неприбраната реколта от по-късните винени сортове грозде, късно кафяво гниене по плодовете на есенно-зимните сортове овошки.

Падналите валежи  в края на септември в северозападните,  в част от североизточните райони и Софийското поле,от порядъка на 20-30l/m² (Н.село, Видин, Лом, Оряхово, София, В.Търново, Добрич) увеличиха влагозапаси в горните почвени слоеве. През следващия период в Западна България и централните райони отново се прогнозира вероятност за локални, интензивни, валежи, които ще възпрепятстват провеждането на предсеитбените обработки на площите, предвидени за засяване с есенници.

Очакват се сериозни закъснения при сеитбата на зимната рапица. Неблагоприятните агрометеорологични условия в края на лятото и началото на есента, сушата и последвалите интензивни валежи, са причина на много места в полските райони за пропускане на агротехническите срокове през септември при сеитбата на рапицата – култура изискваща прецизна агротехника. В началото на октомври започва агротехническият срок за сеитбата на пшеницата в Северна България.

Октомври

През октомври агрометеорологичните условия ще бъдат динамични, с температури близки до климатичните норми и валежи – над нормите за месеца.

През първите дни от октомври се прогнозират високи за сезона температури и условия за формиране на допълнителна продукция от късните зеленчукови култури, за повишение съдържанието на захари в плодовете на есенните сортове овошки и късните винени сортове грозде.

След наднормените температури се прогнозира краткотрайно застудяване и нормализиране на топлинните условия през втората половина от първото десетдневие.

През първото десетдневие на октомври се очакват значителни валежи, които допълнително ще възпрепятстват сезонните агротехнически мероприятия. По-добри условия за провеждане на предсеитбените обработки и сеитбата на есенниците се очакват през първата половина от  второто и през повечето дни от третото  десетдневие.

Сушата и последвалите значителни, на места интензивни, валежи в края на лятото и началото на есента бяха причина за пропускане на оптималните срокове, през септември, при сеитбата на зимната рапица. Значителна част от предвидените площи ще бъдат засети през октомври, след агротехническите срокове. Поради тези обективни причини не се изключва вероятността късно засетите посеви с рапица да не успеят да формират розетка (7-8листа) през есенната си вегетация – фазата, в която растенията успешно зимуват.

През октомври са оптималните срокове за сеитбата на зимните житни култури. През първото десетдневие е агротехническият срок за сеитбата на пшеницата в Северна България, от 15 до 25.X – в Южна България, а в края на месеца –  в районите по Черноморското крайбрежие.

През месеца началните фази от вегетацията на засетите есенници ще протичат с умерени темпове, при наличие на добри влагозапаси в горните почвени слоеве. В края на октомври при пшеницата в зависимост от сеитбените дати ще се наблюдават фазите поникване и трети лист. При най-рано засетите посеви – в края на септември и началото на октомври, ще се наблюдава и начало на фаза братене. При рапицата ще преобладава листообразуване.

Прогнозираните близки до нормата топлинни условия през октомври са предпоставка за увеличение популацията на полската полевка – един от опасните вредители при есенниците. До края на месеца есенните посеви трябва да се обследват за наличие на вредителя и при численост над прага на икономическа вредност (2 броя активни колонии на декар) е наложителна своевременна растителна защита (отровни примамки, които се поставят във входовете на колониите).

В края на октомври условията ще позволяват провеждане на някои фитосанитарни дейности при овошките. Нападнатите от струпясване ябълкови и крушови насаждения,след прибиране на реколтата, трябва да се третират с 5% разтвор от карбамид за редуциране на заразата. При костилковите овощни видове, след масовия листопад, се препоръчва пръскане с 2% бордолезов разтвор срещу причинителите на сачмянка, ранно кафяво гниене и къдравост по прасковата.

Leave a Comment