Съветът на земеделските министри ще обсъди продължаване на извънредните помощи

Относно вноса на селскостопански стоки от трети страни, България счита, че производството им трябва да е адекватно на високите стандарти в ЕС

Съвет на ЕС в ЛюксембургКабинетът одобри позицията на България за предстоящото заседание на Съвета на Европейския съюз по земеделие и рибарство, което ще се проведе на 17-18 октомври 2022 г. в Люксембург.

В областта на земеделието се очаква Комисията да представи на министрите информация относно селскостопанските въпроси, свързани с търговията, след което министрите ще проведат обмен на мнения. България счита, че при внос на селскостопански стоки в Съюза от трети страни, следва да бъдат спазвани идентични на високите стандарти на ЕС, които европейските производители спазват, в областта на околната среда, хуманното отношение към животните, здравето на растенията и ветеринарните изисквания, съобщи правителствената пресслужба.

Ще се обменят мнения за състоянието на селскостопанските пазари, по-специално в резултат на конфликта в Украйна, на база на предварително формулирани от Чешко председателство въпроси за структуриране на дискусията. Безспорно рязкото покачване на цената на материалите за производство в земеделието, в частност торовете, оказва негативно влияние върху доходността на земеделските стопани. Цените на фуражите и енергоносителите продължават да се увеличават, без да има яснота за тяхното успокояване и стабилизиране. Въпреки че цените на селскостопанската продукция са завишени спрямо предходните години, те не могат да покрият нарастването на разходите за производство.

При продължаване на конфликта в Украйна и запазване на тенденцията за повишаване на цените на основните променливи разходи – торове, продукти за растителна защита, енергоносители, може да се счита, че продължаване на подпомагането , било то чрез кризисния резерв и Регламента за ООП, или временната рамка по линия на държавна помощ, ще бъде от полза за гарантиране и запазване на земеделската дейност и съответно производството на земеделска продукция.

 

Leave a Comment