Два пъти повече площи с ечемик са засети спрямо 2021 г.

При 14% повече ожънат слънчоглед производството е със 7,7% над миналогодишното

сеитбаПри по-нисък с 5,4% добив на слънчоглед заради летните суши производството от маслодайната култура към 6 октомври е 1 999 166 тона. Към посочената дата културата е реколтирана на 97%. Ожънатите площи със слънчоглед са с 14,1% повече – 886 189 хектара, а прибраните количества са със 7,7% повече спрямо 2021 г. Средният добив е 226 кг/дка по последни данни на агростатистиката на министерството.

Към началото на октомври производството от царевица изостава с почти 20% в сравнение с година по-рано и се измерва на 1 997 406 тона при 79% реколтирани площи. Тази година полетата с царевицата са с 8,2 на сто по-малко, а средният добив – 479 кг/дка, е с 18,5 процента по-нисък.

Министерството информира, че към сеитбата на маслодайна рапица, която вече трябва да е приключила, има отлив. Засети са 74 023 хектара или с около 5 000 хектара по-малко спрямо началото на октомври 2021 г. Свиването се изчислява на 6,2%.

В същото време дотук площите с ечемик почти са се удвоили на годишна база. От 6 432 хектара към 7 октомври 2021 г., сега те са 12 541 хектара (+95%).

Към началото на октомври сеитбата с пшеница е заела 108 181 ха, което е със 73,6 на сто повече спрямо 7 октомври миналата година.

Статистиката отчита застой в черноморския износ на зърно. Общо изнесените количества пшеница и ечемик през порта от началото на настоящата пазарна година до момента са съответно със 70,1% и 87,6% по-малко на годишна база. Все още не са преминавали товари с рапица от реколта `2022.

 

До момента не е отчетен износ на царевица и слънчоглед през „Пристанище Варна“ ЕАД и „Пристанище Бургас“ ЕАД. За сравнение, по същото време на миналия сезон са били изнесени 130,6 хил. тона царевица през Варненското пристанище.

Leave a Comment