Кувейт с интерес към български фирми за обработка на селскостопанска продукция

KUWAIT2

Посолството на Кувейт съвместно с екипа на Българската търговско-промишлена палата (БТПП) ще си сътрудничат по организирането на изложба – базар в началото на следващата година на традиционни кувейтски стоки.

Тази инициатива е обсъдена на среща на председателя на Палатата Цветан Симеонов с посланика на Кувейт Гази Хамед Алфадли, съобщиха от БТПП. Организирането на изложбата е в рамките на предстоящото отбелязване през следващата година на 60-та годишнина от установяването на дипломатически отношения между двете държави.

Посланикът е запознал ръководството на палатата със своите приоритети през настоящия мандат, като основният е да се повиши стокообменът между двете страни. Дипломатът е информирал за интереса на кувейтски бизнес среди за сътрудничество с компании от България в сферата на селскостопанската продукция и по-специално машини и оборудване за преработка на плодове и зеленчуци.

От страна на БТПП са били предадени информационни материали с икономическа насоченост на Палатата и е била отправена покана към ръководството на Кувейтската търговско-промишлена палата да посети България.

По информация на Министерството на икономиката и индустрията през 2021 г. българо-кувейтският стокообмен е на стойност 12,7 млн. щ.д. (ръст от 0,9 на сто спрямо 2020 г.), от които 9,9 млн. щ.д. български износ за Кувейт (-6,2 на сто), а вносът е на стойност около 2,8 млн. щ.д. (+37,5 на сто). Салдото се запазва положително за страната ни.

Leave a Comment