Академичният опит, приложен в аграрния отрасъл, създава инструментите на модерното земеделие

whatsapp_image_2022-11-04_at_15344_pm.jpeg__623x416_q85_crop_subsampling-2_upscale

Българската научна общност има важен принос в развитието на овощарството в Европа. Това заяви заместник-министърът на земеделието Тодор Джиков по повод отбелязването на 70-ата годишнина от основаването на Института по овощарство в град Пловдив. По думите му, важно е науката и практиката да вървят ръка за ръка. „Науката трябва да създава продуктите, от които земеделските производители имат нужда”, добави той.
Заместник-министър Джиков посочи, че развитието на родното селско стопанство е тясно свързано с отговорния труд на научните специалисти, които подпомагат практиката за фермерите. „Академичният опит, приложен в аграрния отрасъл, създава инструментите на модерното земеделие с възможност за въвеждане на нови технологии и съвременни модели на производство“, допълни той.
„Държавата насърчава иновациите и корпоративните инвестиции и в този смисъл ще разчитаме на потенциала на научната общност, който определено е на високо равнище“, каза Тодор Джиков.
Аграрният заместник-министър посочи още, че в последните 30 години управляващите, които са насочвали политиката в земеделието, са длъжници на науката и акцентира, че се надява това да се промени, защото академичната общност подпомага устойчивото развитие на сектора. Според него един от проблемите на страната ни е демографската криза и обезлюдяването в селските, планинските и  полупланинските райони, които съставляват 44% от територията на държавата. „Именно земеделието може да намали темпа на обезлюдяване, дори да създаде обратна тенденция към завръщане на хората по тези райони“, уточни Тодор Джиков. Той счита, че е скъпо и не много ефективно да правиш инфраструктура и да създаваш предприятия в тези райони, а икономически е много по-изгодно да насочим правилно политиката, така че земеделието да е водещ фактор.
В заключение заместник-министърът подчерта, че Министерството на земеделието подкрепя работата на научната общност и в частност на Института по овощарство, и се надява в бъдеще добрите партньорски взаимоотношения и успешно сътрудничество да продължат, което да подпомага устойчивия напредък на сектор земеделие.

Leave a Comment