От догодина дигат налозите на тютюневите изделия и цигарите

cigara-tiutiun

Министерство на финансите предвижда балансирано повишаване на налозите за цигарите и бездимните продукти за периода 2023 – 2026 г. В аргументите се посочва, че акцизите се повишават пропорционално за всички ценови сегменти, за да не се предоставя преимущество за определени категории продукти и съответно бизнеси в страната, пише ekon.bg, цитирайки достоверни източници от финансовото министрество.

Намерението следва добрите европейски практики за регулация, чрез които се избягват алтернативни способи за влияние върху приходите в бюджета в негативна посока.

При категорията на цигарите е заложен ръст в минималния акциз на 1000 къса, съответно от сегашните 177 лв. на близо 186 лв. през 2023 г., достигайки до 211 лв. в края на периода след четири години. По този начин изчисленията показват, че средно кутия цигари би поскъпнала символично с около 20-30 ст. на годишна база в отделните сегменти. Имайки предвид галопиращата инфлация и предвид факта, че цигарите в България са най-евтините в ЕС – в противовес на превантивната функция на акциза при тези продукти, това решение изглежда повече от логично.

Акцизите у нас на тези продукти не са променяни през последните 4 години. Друг аргумент за тази стъпка може да е, че с подхода на индексиране на отделните компоненти на акциза – специфичен и пропорционален, се следват практиките на държавите в ЕС за осигуряване на предвидимост на приходите в бюджета чрез обвързване им с обема на цигари, който се реализира на пазара.

Относно бездимните изделия, които се облагат в пъти по-малко, и се предлагат от две фирми, те към момента са в облекчен режим – около 30%, от акциза, който се плаща при цигарите. Логично би било те също плавно да се повишат и да достигнат следващите няколко години поне наполовина от акциза на цигарите. Става ясно, че при тях също се предвижда плавен ръст на налога за периода.

Простите сметки показват, че се залага сходно индексиране на тези продукти на кутия, подобно на това при цигарите, без фаворизиране на тази категория, но въпреки това се запазва диференцираният налог предвид различния рисков профил на тези продукти. Това също изглежда логично, тъй като отговаря на тенденциите в страните членки на Общността. Справка показа, че налогът на тези продукти в повечето държави в ЕС, включително и съседни на България страни или сходни до нашия стандарт, е дори значително по-голям от този у нас в момента, но с предложеното изглежда страната ни ще бъде адекватна на цялостната картина в Евросъюза.

Предвижда се и акцизно облагане на течностите, които се използват при т.нар. вейп продукти или електронни цигари. Течностите се облагат също с минимални и плавни ставки. Към момента у нас никотиновите течности не се облагат и е редно да бъдат регулирани и с налог, дори и минимален.

Това предложение ще избегне шокови ефекти на фона на очакващите се промени в европейските директиви. С него биха се генерирали стотици милиони левове допълнителни приходи в бюджета, които изглеждат повече от предходното предложение през лятото. Тези повече приходи биха могли да се използват по належащи обществено значими теми.

Leave a Comment