Инициират създаването на работна група в помощ на местните застрашени от изчезване породи

sabor

След проведена среща между представители на Българския фермерски съюз и ръководството на Министерството на земеделието, в лицето на министър Явор Гечев, заместниците му Крум Неделков, Георги Събев и Тодор Джиков и експерти от ведомството, браншовата организация съобщи, че е предложила създаването на тематична работна група в помощ на местните застрашени от изчезване породи. Инициативата е във връзка със занижените финансови помощи за тях.

Целта на работната група е да извърши анализ и оценка на така заложените промени при финансирането на фермерите, които отглеждат местни породи говеда и овце, както и да изработи механизъм за подкрепа на тяхната дейност в рамките на Стратегическия план за развитието на земеделието и селските райони (СПРЗСР) за периода 2023-2027 г.

Той трябва едновременно да не противоречи на европейските приоритети и политики, заложени в СПРЗСР, но също да осигури икономическа устойчивост на засегнатите животновъди и да гарантира тяхното оцеляване в условията на световна криза и растяща инфлация.

Leave a Comment