EK прие мерки за справяне с недостига на торове на пазара

Държавите членки могат да предоставят целева финансова подкрепа на фермери и производители на торове

Заради големия ръст в цените на торовете след нахлуването на Русия в Украйна се увеличи натискът върху продоволствената сигурност, което наложи приемане на мерки от ЕК за справяне с дефицита на торове на пазара, съобщава Ag-Press.eu.

ОТ ЕК очертават няколко практики и начини за подпомагане в бъдеще  на фермерите за оптимизация на използването на торове като намалят зависимостта си от тях, но в същото време да могат  дагарантират своите добиви. Сред тези практики е даването на приоритетен достъп  до газ на производителите на торове в страните членки, и определяне на целева финансова подкрепа. Последните промени във временната рамка за държавни помощи позволява предоставянето на специфично подпомагане на фермери и производители на торове.

Средства, генерирани от мерки като таван на пазарните приходи на определени производители на електроенергия и солидарна вноска, също могат да се използват, при спазване на приложимите условия, за целите на националните схеми за подпомагане. Освен това Комисията заедно с държавите членки ще проучи целесъобразността от използване на земеделския резерв на стойност 450 милиона евро за финансовата 2023 година за земеделски производители, засегнати от високи разходи за производствени ресурси.

Европейската комисия планира да стартира специален мониторинг на пазара на торове от 2023 година с цел постигане на по-голяма прозрачност чрез споделяне на данни за производството, употребата, цените и търговията на торове.

Брюксел  декларира, че  ще работи с държавите членки, за да гарантира, че съответните интервенции като планове за управление на хранителните вещества, подобряване на здравето на почвата, прецизно земеделие, органично земеделие, използване на бобови култури в схеми за сеитбообращение са широко възприети от земеделските производители. При бъдещи ревизии в националните стратегически планове на страните членки, Брюксел ще настоява за повишаване на приоритета на тези интервенции.

В информацията се припомня, че регламентът по торовете вече улеснява достъпа до пазара на  органични торове произведени например от отпадъци  или други алтернативни на газта източници. Хоризонт Европа също инвестира 180 милиона евро в проекти за оптимизиране на бюджета на хранителните вещества, алтернативни продукти за торене и базирани на природата решения за управление на хранителните вещества. Предвижда се приемане през 2023 година на план за действия за интегрирано управление на хранителните вещества  инасърчаване  инвестициите в разработването на проекти за производството на възобновяем водород и биометан за производство на амоняк.

Leave a Comment