Само 14% от бюджета на Латвия ще е за обвързана подкрепа, Естония ще подпомага млади фермери за справяне с обезлюдяването

До 2027 година Латвия планира да задели само 14% от бюджета си за земеделие за обвързана подкрепа, от които да се възползват зърнопроизводители, млекопроизводители и производители на плодове и зеленчуци, докато Естония планира специфична подкрепа за млади фермери за да спре обезлюдяването на селските региони в страната,  съобщава Ag-Press.eu. Двете страни получих одобрение на своите стратегически планове от Европейската комисия в края на миналата седмица. Общият бюджет за земеделие, предвиден за тези страни до 2027 година възлиза на 3,8 млрд. евро от които 1,1 млрд. евро ще отидат за еко схеми, а 88 млн. евро за млади фермери.

Над 23% от земеделската земя в Естония ще бъде подпомогната за биопроизводство

Предвижда се Естония да задели около 45% от общото финансиране на своя план за ОСП, за да помогне за стабилизиране на доходите на фермерите и селските предприятия. Малките и средни стопанства също ще се възползват от по-високо подпомагане на доходите. По отношение на своите екологични приоритети, планът на Естония ще използва около 456 милиона евро от общия си бюджет на ОСП за подкрепа на целите, свързани с околната среда и климата, като се фокусира върху улавянето на въглерод, биоразнообразието и ценните пасища, както и увеличаването на знанията за устойчивото производство. Повече от 23% от земеделските земи ще получат подкрепа за практикуване на биологично земеделие. Очакванията са страната  да създаде 1250 нови работни места в селските райони чрез проекти, подкрепяни от ОСП. Ще бъде предоставена и специфична помощ на млади фермери за справяне с обезлюдяването и застаряването на населението в селските райони и в селскостопанския сектор.

Преразпределителни плащания за малки и средни стопанства в Латвия

Латвия  въведе таван на помощта, получавана от ферми над определен размер, а малките и средни стопанства ще получат преразпределително плащане. Планът на Латвия поставя високи цели за действия в областта на околната среда и климата. Фокусът ще бъде поставен върху смекчаване на изменението на климата, намаляване на замърсяването, опазване на биологичното разнообразие и устойчиво горско стопанство. Над 70% от използваната земеделска площ ще се възползва от практики, защитаващи и подобряващи качеството на почвата. До 2027 г. 18,8% от земеделската земя в Латвия ще се обработва по биологичен начин. Страната даде приоритет на подобряването на своята система за знания и иновации в селскостопанския сектор, като 23 000 души получават съвети и обучение, подкрепено от ОСП.

Leave a Comment