Земеделското министерство ще чисти аномалии при раздаването на дърва за огрев чрез промени в закона

Земеделското министерство е подготвило промени в законодателството с които да се изчистят наблюдавани аномалии при раздаване на дървесина за огрев на хората, стана ясно на пресконференция днес.  „Натъкнахме се на редица аномалии, било за предоставяне на дървесина от общински горски фонд директно за преработка , било изписване на прекалено много домакинства на един адрес, на които се изписва дървесина, която след това отива за преработка. Смятаме че е нужна една централизирана система, която да подлежи на контрол. В момента нямаме подобна система, в която да контролираме дали става дума за презапасяване с дърва или какво е изписал съответният кмет“, каза земеделският министър Явор   Гечев, като уточни, че дървесина от общинския горски фонд може  да се предоставя на преработвателите едва след като са задоволени нуждите на населението.

Предвижда се единната система през която кметовете да заявяват дървесина да има връска с ГРАУ и други регистри така че да се осъществява по-сериозен контрол по отношение на това колко дървесина се потребява и къде отива тя.

През тази година по време на кампанията по снабдяване на домакинствата с дърва за огрев от агроведомството са били установени сигнали за общини, в които кметовете не са си свършили работата по осигуряване на населението с дърва, като единственото име на община споменато по време на пресконференцията беше това на община Върбица, Шуменско. Гечев увери че са предприети всички законови мерки  за ограничаване на подобни случаи.

Оказва се обаче, че няма кой да санкционира кметовете, в случай че не си изпълняват ангажиментите за доставка на дървесина на домакинствата, защото законовите функции на ИАГ към момента са свързани само с контрола на това, дали е налице незаконна сеч и търговия с нелегално добита и превозена дървесина.
„Механизмът е такъв  че доставката на дърва за огрев се прави по списъци изготвени от кметовете и земеделското министерство няма отношение по контрола на това, как се раздават дървата. Това което констатираме е, че заявените количества през тази година са два пъти повече от миналата година“, уточни Гечев.

Според зам. министър Валентин  Чамбов част от планираните промени в законодателството ще са насочени тъкмо към промяна на досегашния модел при който вместо кметовете да са отговорни за задоволяване на потребностите от дърва отговорността се носи от самите потребители. „Ние имаме визия как да променим нещата стига да остане време на парламента и ако срещнем подкрепа у депутатите“,заяви Чамбов.

Сред другите идеи на министерството е тази за създаване на социален целеви фонд, от който да се дотират дървата за огрев на най-бедните слоеве от населението и възможността част от средствата от дървесината добивана от общинските горски фондове  даостават в самите общини. „ Ако  например от пет тира дневно с по 30 кубика дървесина, в кметството  влязат 150 лева то съответния кмет би имал стимул да съблюдава и контролира дали дървесината е добита по законов път или не“, посочи за пример Гечев.

Leave a Comment