Обнародвана е наредбата за подпомагане по ПРСР! Максималната сума е за телета, крави, зеленчуци и гъби

Тези, които са достигнали плащания от 15 000 евро по предишни подпомагания през годината, няма да могат да се възползват

печурки, гъбиПоследните извънредни субсидии, които ще се раздадат тази година, вече могат да се планират като срокове за кандидатстване и за изплащане. Това е възможно с обнародваната в днешния 92-ри брой наДържавен вестник“ от 18 ноември Наредба №3 от 15 ноември за прилагане на подмярка 22.1 „Извънредно временно подпомагане за земеделските стопани, които са особено засегнати от последиците от руското нашествие в Украйна“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

Въпреки че в наредбата не е посочен бюджетът на помощта (той ще стане ясен, когато земеделският министър издаде заповед за прием), от предишни анонси се знае, че сумата за разпределяне ще е около 60 млн. лв., които представляват 5% от средствата по ПРСР за 2021 и 2022 г.

Когато кандидатства за помощта, всеки стопанин ще подписва декларация, че е запознат, че максималният размер на подпомагането по подмярката е левовата равностойност на 15 000 евро.

Нещо повече. При определяне на максималния размер Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция (ДФЗ – РА), ще взема предвид „подпомагането, предоставено към началната дата на срока на прием по чл. 14, ал. 2, по нотифицираната схема за държавна помощ „Помощ в подкрепа на ликвидността на земеделски стопани за преодоляване на негативното икономическо въздействие на руската агресия срещу Украйна“ и по Наредба № 1 от 2022 г. за условията и реда за предоставяне на извънредна финансова помощ на земеделски стопани от определени сектори (ДВ, бр. 55 от 2022 г.).“

Тук става въпрос за подпомагането с държавни средства с бюджет от 426 млн. лв., за което се кандидатстваше през септември и което вече е изплатено. И за извънредната помощ за птици и свине, винени лозя и оранжерийни зеленчуци, чиито бюджет бе 62 млн. лв. 

Това означава, че доста от земеделските стопани, които са допустими за кандидатстване, ще бъдат отхвърлени, тъй като вече са достигнали прага от 15 000 евро.

С по-голям шанс са стопаните на слънчоглед, гъби, телета, за които досега не е имало прием. За слънчогледа обаче възможностите са орязани.

От наредбата се вижда, че максималната сума – 29 000 лева (15 000 евро = 29 333 лева), е предвидена за стопани на телета, крави, полски зеленчуци и култивирани гъби. За производителите на слънчоглед, които до момента бяха извън всякакво извънредно подпомагане, максимумът е 6000 лева за максимална площ до 1499 декара.

Ето и ставките

Чл. 12. Подпомагането по тази наредба представлява еднократно платима сума в размер на:

 1. за площ с плодове:

а) до 4,99 ха – 450 лв.;

б) от 5 ха до 9,99 ха – 2000 лв.;

в) от 10 ха до 19,99 ха – 4000 лв.;

г) от 20 ха до 29,99 ха – 7000 лв.;

д) от 30 ха до 49,99 ха – 11 000 лв.;

е) равна на 50 ха или над 50 ха – 25 000 лв.;

 1. за площ със зеленчуци полски:

а) до 4,99 ха – 400 лв.;

б) от 5 ха до 9,99 ха – 2300 лв.;

в) от 10 ха до 19,99 ха – 4500 лв.;

г) от 20 ха до 29,99 ха – 8000 лв.;

д) от 30 ха до 49,99 ха – 12 500 лв.;

е) равна на 50 ха или над 50 ха – 29 000 лв.;

 1. за площ със зеленчуци оранжерийно производство:

а) отглеждани в отопляеми оранжерии –

29 000 лв.;

б) отглеж дани в неотопляеми оранжерии – 1500 лв.;

 1. за площ с маслодайна роза:

а) до 4,99 ха – 200 лв.;

б) от 5 ха до 9,99 ха – 900 лв.;

в) от 10 ха до 19,99 ха – 1800 лв.;

г) от 20 ха до 29,99 ха – 3200 лв.;

д) от 30 ха до 49,99 ха – 4800 лв.;

е) равна на 50 ха или над 50 ха – 11 000 лв.;

 1. за площ с винени лозя:

а) до 4,99 ха – 300 лв.;

б) от 5 ха до 9,99 ха – 1300 лв.;

в) от 10 ха до 19,99 ха – 2500 лв.;

г) от 20 ха до 29,99 ха – 4500 лв.;

д) от 30 ха до 49,99 ха – 7000 лв.;

е) равна на 50 ха или над 50 ха – 20 000 лв.;

 1. за площ със слънчоглед:

а) от 0,5 ха до 4,99 ха – 150 лв.;

б) от 5 ха до 9,99 ха – 350 лв.;

в) от 10 ха до 29,99 ха – 850 лв.;

г) от 30 ха до 99,99 ха – 2800 лв.;

д) от 100 до 149,99 ха – 6000 лв.;

 1. за площ с гъби:

а) до 499,9 кв. м – 2000 лв.;

б) от 500 кв. м до 999,99 кв. м – 6600 лв.;

в) от 1000 кв. м до 1499,99 к в. м – 11 600 лв.;

г) от 1500 кв. м до 1999,99 к в. м – 16 400 лв.;

д) равна на 2000 кв. м или над 2000 кв. м – 29 000 лв.;

 1. за брой овце и кози:

а) от 10 бр. до 49 бр. – 650 лв.;

б) от 50 бр. до 199 бр. – 2150 лв.;

в) от 200 бр. до 499 бр. – 5150 лв.;

г) равен на 500 бр. или над 500 бр. – 17 000 лв.;

 1. за брой биволи:

а) от 10 бр. до 49 бр. – 2000 лв.;

б) от 50 бр. до 199 бр. – 7000 лв.;

в) от 200 бр. до 499 бр. – 24 000 лв.;

 1. за брой млечни крави:

а) от 5 бр. до 9 бр. – 500 лв.;

б) от 10 бр. до 49 бр. – 1500 лв.;

в) от 50 бр. до 199 бр. – 4500 лв.;

г) от 200 бр. до 499 бр. – 15 000 лв.;

д) равен на 500 бр. или над 500 бр. – 29 000 лв.;

 1. за брой месодайни крави и/или юници:

а) от 5 бр. до 9 бр. – 400 лв.;

б) от 10 бр. до 49 бр. – 1000 лв.;

в) от 50 бр. до 199 бр. – 3700 лв.;

г) от 200 бр. до 499 бр. – 12 500 лв.;

д) равен на 500 бр. или над 500 бр. – 29 000 лв.;

 1. за брой телета за угояване – мъжки от 6 месеца до 24 месеца:

а) от 5 бр. до 9 бр. – 1000 лв.;

б) от 10 бр. до 49 бр. – 3000 лв.;

в) от 50 бр. до 99 бр. – 10 500 лв.;

г) от 100 до 149 бр. – 20 000 лв.;

д) равен на 150 бр. или над 150 бр. –

29 000 лв.;

13. за брой телета за угояване от 6 месеца до 24 месеца от специализирани месодайни породи:

а) от 5 бр. до 9 бр. – 2000 лв.;

б) от 10 бр. до 49 бр. – 6300 лв.;

в) от 50 бр. до 99 бр. – 20 500 лв.;

г) равен на 10 0 бр. или над 10 0 бр. – 29 000 лв.

Leave a Comment