Служителите във фонд „Земеделие“ стават 1693-ма, одобри правителството

Новите 130 щата във фонда ще са за сметка на намаляването на персонала на регионалните дирекции по горите към ИАГ 

Държавен земеделски фондМинистерският съвет прие Постановление за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Държавен фонд „Земеделие“. Промените целят оптимизация на организационната структура и работния процес, както и ефективно управление на процесите, за които Държавен фонд „Земеделие“ отговаря съгласно европейското и националното законодателство.

Промените в Правилника предвиждат да се назначат нови 130 човека и да се извършат структурни промени във фонда. Числеността на служителите в Централното управление ще се увеличи до 779, а в областните дирекции броят ще се запази на 914.Така общо във фонда ще работят 1693-ма.

Ще бъдат създадени две нови дирекции – „Мониторинг, докладване и оценка“ и „Специализирани проверки и последващ контрол“. Също така се трансформира звено „Интегрирана система за администриране и контрол“ в дирекция „Интегрирани информационни системи“, която да управлява и функциите в областта на информационните технологии.

В съобщението от Министерския съвет се посочва, че увеличените щатни бройки във фонда ще са за сметка на намаление на числеността на персонала на регионалните дирекции по горите към Изпълнителната агенция по горите.

1 Comment

  1. Иво каза:

    Безсмислено, защото и без това голяма част не знаят защо са назначени. Ама се търси работа на нашите хора

Leave a Comment