Правителството постави тавани на приходите на различните производители на еленергия

ТЕЦ Марица Изток 1В решение на правителството, одобрено на днешното му заседание, се определят стойности за изчисляване на тавани на пазарните приходи на различните типове производители на електроенергия. Над тези тавани производителите ще дължат вноски във фонд „Сигурност на електроенергийната система“, чрез които се осигурява необходимият финансов ресурс за справяне с последиците от високите цени на енергията.

Така АЕЦ „Козлодуй“ ще изчислява своя таван на пазарните приходи при 180 лв/ МВтч стойност на произведената електроенергия.

За производителите на електроенергия от кондензационни централи на въглища тази стойност е 350 лв., увеличена с умножената по 1.32 средномесечна цена на тон СО² емисионни квоти за МВтч.

За производителите на електроенергия от въглища с добавено гориво от биомаса (твърди или газообразни горива от биомаса) и/или отпадъци и/или нефтопродукти и/или комбинация от тях – 350 лв. увеличена с умножената по 0.9 средномесечна цена на тон емисионни квоти СО², за един МВтч.

Производителите на електроенергия от ВЕИ без договор за компенсиране с премии ще определят своя таван на пазарните приходи при 350 лв/ МВтч стойност на произведената електроенергия.

Leave a Comment