Веселина Ралчева: Биопроизводителите ще получат по-малко подпомагане от конвенционалните

Заради свръх регулация и нови изисквания към био стопаните е възможно увеличеният бюджет да не се оползотвори и секторът да продължи да се свива

Веселина РалчеваВеселина Ралчева получи в петък, 24 февруари, годишната награда Биофактор на Висшето училище по агробизнес и развитие на регионите. Това се случи на традиционната национална конференция, която организациите в биологичния сектор провеждат в дните на международното изложение Агра в Пловдив. 

Въпреки че през новия програмен период биопроизводителите ще разполагат със значително по-високо финансово подпомагане, браншът не изглеждаше щастлив и спокоен за близкото бъдеще. Напротив.

Веселина Ралчева, член на УС на Българска асоциация Биопродукти, пред Агро Пловдив

– Г-жо Ралчева, честита награда! Здраве и успехи в семейството и в бизнеса ви! От това, което чухме при дискусията за прилагането на еко-схемите и интервенциите, свързани с биологичното производство, оставаме с впечатлението, че в изискванията към вашия сектор има прекалено много държава. Така ли е?

В България имаме малко свръх регулация наистина. Ние от едната крайност на доста слаба регулация в първите години на биопроизводството, отидохме в другата крайност. И за съжаление винаги, когато има прекалено много държава и прекалено много намеса, освен некоректните много често под ударите на тези изисквания попадат и съвсем коректни биоземеделци. Спецификата на биоземеделието е такава, че не можеш да отговориш на всичките изисквания, тъй като те са прекалено много.

– Тази регулация засилва ли се в новия програмен период?

Както виждаме, да. Изискванията се увеличават и в същото време се увеличават и рестрикциите. Биопроизводителят няма да може да комбинира биомярката с останали еко схеми и интервенциите по втори стълб. Дори в наредбите забраните са повече от тези, които са залегнали в Стратегическия план. Така че това няма как да ни не притеснява, защото в крайна сметка си поставяме някакви цели, например 10% биологични площи до 2030 г. Само че ние

вместо напред вървим назад.

Биологичното производство в момента е под 2%, а бяхме стигнали почти до 5 на сто. Много хора се отказаха от биологичното земеделие, защото не издържат на това административно бреме. Все пак нашата работа е да си гледаме стопанствата и производството, а не от сутрин до вечер да смятаме някакви сметки, да ставаме математици и геодезисти, за да отговорим на 20 наредби и 50 изисквания.

– Оттук нататък биопроизводителите ще разполагате с около 400 милиона евро, нали това е числото? 

Да, около 400 милиона евро е помощта в този програмен период и тя е много по-добра в сравнение с предишния програмен период. Но нека не  забравяме, че около 50 милиона евро, предназначени за биологичните фермери в досегашния програмен период, останаха неусвоени и отидоха към други мерки. В същото време сега биопроизводители ще връщат средства заради новото залегнало изискване за доказване на задължителен добив от всеки парцел в стопанството. При някои стопанства обаче имаме подновени трайни насаждения, които до третата година не са успели да дадат продукция. В момента на поемане на ангажимента производителите не са знаели, че ги чака такова условие. Просто наистина регулацията е много голяма.

Не всички могат да усетят подводните камъни в биологичното законодателство.

За съжаление, нямаме тази култура да членуваме браншова организация. Хората идват при нас чак когато се получи някаква реакция или наказания. Ние се мъчим да предупреждаваме колкото може повече колеги, но по-добрият вариант в крайна сметка е да не се залагат тези подводни камъни. Искаме законодателството да е малко по-щадящо биоземеделците.

– Очаквате ли вашите забележки по нормативите да бъдат чути от земеделското министерство?

Ами, не знам. Ние

13 години само гасим пожари.

Сядаме, за да решим един проблем, но след него веднага възниква нов. И в същото време има постоянно подозрение към нас, че сме някакви измамници.

– Има ли еко схеми и интервенции, които са написани неправилно и ще бъдат неприложими, докато не се променят?

Разбира се, че има. Най-често споменаваната еко схема, която досега беше за затревени междуредия и която се ползваше от много биоземеделци, е променена. В новия ѝ вариант се изисква междуредията да се засеят с конкретни житни и азотфиксиращи култури. А това е много глупаво, защото ние в годините сме затревявали междуредията и се е получила една естествена симбиоза.

Сега заради новите правила трябва да разорем междуредията

и да ги засеем с азотфиксиращи култури. В същото време ще получим по-малка сума отколкото преди. Ще започне една сага, защото за всяка култура, която слагаш на полето, трябва да търсиш био семена. Ако не намериш, е необходимо конвенционалните семена да получат одобрението на контролиращото лице. Още един филм е, че при проверка от фонд „Земеделие“ ще намерят две култури. И много често в такива случай човек не си получава субсидията, защото от фонда посочват несъответствие между заявената и откритата на полето култура. Казусите са толкова много, че мога да напиша роман. По един начин се пишат наредбите, по друг начин ги тълкува фонд „Земеделие“ и всичко това е на гърба на земеделеца.

– Наистина ли преди да бъде изпратен в Брюксел последният Стратегически план не е бил съгласуван с браншовите организации?

– В голямата си част – да. Явно промени могат да се направят чак за следващата година. За нас това е голям проблем, защото ние поемаме не едногодишни, а 5-годишни ангажименти. Трябва да можем да се направим сметка дали ще сме в състояние да ги изпълняваме или не. Има такъв момент, че биологичното производство не може да се съчетава например със зелено торене. Не може да се съчетава с трите схеми за редки или устойчиви сортове, които ние и без това ползваме. В крайна сметка се получава така, че ние ще вземем по-малко подпомагане отколкото конвенционалните производители.

Leave a Comment