140,81 лв./ха е ставката за преразпределителното плащане

биологично земеделиеСтавката за преразпределителното плащане за 2022 г. е 140,81 лв./ха. Тя е утвърдена със заповед на министъра на земеделието Явор Гечев.

Общият бюджет на средствата e в размер на 109,46 млн. лв. Подпомагането ще бъде изплатено на стопаните до края на текущата седмица.

Право на подкрепа за преразпределително плащане имат фермерите, които са кандидатствали и отговарят на условията по Схемата за единно плащане на площ (СЕПП). Подпомагането се предоставя за първите до 30 хектара от стопанството, за които са заявени и имат право на подпомагане по СЕПП за Кампания 2022.

С текста на заповедта може да се запознаете от интернет страницата на Министерството на земеделието – –https://www.mzh.government.bg/media/filer_public/2023/03/07/zapoved_prp_2022_kamp_d81v6c0.pdf, както и на Държавен фонд „Земеделие“.

Leave a Comment