5% от брутната добавена стойност през 2022г. са от земеделието

земеделска земяБрутният вътрешен продукт (БВП) за 2022 година, получен като сума от тримесечни данни през годината, се увеличава в реално изражение с 3.4% спрямо 2021 година.

За 2022 г. БВП достига номинален стойностен обем от 165 384 млн. лева. Преизчислен в щатски долари при средно годишен валутен курс от 1.861798 лв. за 1 щатски долар, БВП възлиза на 88 830 млн. долара.

На човек от населението се падат 24 252 лв. от обема на показателя, или 13 026 долара.

Преизчислен в евро, БВП е съответно 84 559 млн. евро, като на човек от населението се падат 12 400 евро.

Брутната добавена стойност (БДС) възлиза на 145 614 млн. лева. Реалният стойностен обем на показателя е с 3.4% по-висок в сравнение с този, достигнат през 2021 година. Индустриалният сектор създава 29.5% от добавената стойност на икономиката, което e увеличение с 5.7 процентни пункта в сравнение с 2021 година.

Секторът на услугите намалява до 65.5%, при 71.2% през 2021 година, а аграрният сектор остава без промяна – 5.0% от добавената стойност.

Leave a Comment