Кабинетът одобри декларация с искане за изравняване на аграрните субсидии в ЕС до края на 2023 г.

Разликите в нивата на директни плащания между държавите членки са пречка в създаването на равни възможности между всички земеделски производители в Съюза, пише в документа, който ще бъде изпратен на европейски институции

Министерски съвет - сградаСъс свое протоколно решение Министерският съвет одобри декларация относно необходимостта от изравняване нивата на директните плащания в Европейския съюз (ЕС), като по този начин да бъде създадена равнопоставеност на земеделските производители. Документът ще бъде представен на европейските институции.

С декларацията България призовава в очаквания преглед и ревизия на Многогодишната финансова рамка на ЕС за периода 2021-2027 г. да бъде отразено въздействието на кризата вследствие на руската агресия в Украйна върху страните от ЕС, които са по-близо до границата с Украйна. С документа страната ни настоява да бъдат изравнени нивата на директните плащания в Европейския съюз до 31 декември 2023 г. за създаване на равнопоставеност на земеделските производители в условията на множество безпрецедентни кризи.

В текста на декларация са изложени няколко мотива като през последните години секторът на селското стопанство в ЕС е изправен пред множество предизвикателства вследствие на редица кризи, сред които особено влияние оказват пандемията от COVID-19 и продължаващият повече от една година военен конфликт в Украйна. Посочва се още, че кризата с COVID-19 доведе до нарушения във веригите на доставка както по отношение на суровинна обезпеченост, така и по отношение на реализацията на крайните продукти, труден достъп до работна ръка, промяна в потребителските нагласи и други. В допълнение се отбелязва, че руската агресия в Украйна постави селското стопанство пред сериозни изпитания, свързани с безпрецедентно нарастване на цените на основни производствени ресурси и несигурност на земеделските пазари. Пред още по-големи затруднения са поставени европейските производители от държавите в близост до границата с Украйна поради значителното увеличение на доставките на украински продукти към пазарите в ЕС.

В декларацията се посочва, че на този фон, съществуващите разлики в нивата на директни плащания между държавите членки допринасят за задълбочаване на различията и са пречка в създаването на равни възможности за развитие за всички земеделски производители в Съюза. Фермерите в държавите членки от източната граница на ЕС получават по-ниски субсидии като същевременно понасят по-тежки загуби от войната в Украйна, което подкопава вътрешната солидарност както между държавите членки, така и между фермерите.

Leave a Comment