Технологичните карти за плодове и зеленчуци трябва да се коригират

Доц. Илиян Желязков трябваше да отблъсква атаки

Доц. Илиян Желязков трябваше да отблъсква атаки

Очакваните още през януари, но представени през март технологични карти (ТК) за плодове и зеленчуци се нуждаят от преработка.

Това веднага стана ясно по време на Консултативния съвет по овощарство и зеленчукопроизводство, който се проведе в Пловдив на 10 март. Сред многото разглеждани теми, въпросът с картите бе оставен на финала.

Технологичните карти бяха изпратени по имейли на браншовите организации предишния ден. Въпреки че браншовиците нямаха време да ги разгледат с необходимото внимание, първият коментар бе, че в тях има доста неточности.

Авторът на картите за сектор Плодове и зеленчуци е доц. Илиян Желязков, преподавател в Аграрния университет в Пловдив.

Преди да започне разглеждането на ТК по същество заместник-министър Тодор Джиков предупреди, че те са само модел, по който са възможни промени. „Новите технологични карти за основните култури в страната ще позволят да се правят промени и ще осигурят гъвкаво управление на интервенциите по Стратегическия план и определянето на компенсаторните ставки на държавните помощи при различни пазарни сътресения, в интерес на земеделските производители“, каза още той.

В картите е записана не само технологията на отглеждане на дадена култура като брой засадени растения на декар, торове, почвени обработки, производствени операции, растителна защита (със съответните продукти и дози), поливане и т.н., но са направени всевъзможни сметки за разходите за труд, услуги, транспорт и много други със съответните цени.

Доц. Желязков се представи не само като преподавател, но и като сериозен производител на грозде, череши, сливи и други.

Той изрази готовност да коригира цифри, които според браншовиците се разминават с действителните.

Преподавателят от АУ сподели, че е трудно да се направи универсална технологична карта поради различните начини на отглеждане на културите, сортови и инвестиционни различия и т.н. Илиян Желязков е срещнал трудности и при събирането на обективна информация за цените на плодовете и зеленчуците, като единственото тържище, което публикува цени, е Бургаското.

Заради многото положени усилия в разработването на картите, което е видно от обемната информация, браншовиците се уговориха с доц. Желязков да нанесат корекции по картите и да обсъдят с автора финалния им вид, преди да се предадат в министерството.

 

 

Leave a Comment