Хаос без край в животновъдството – няма профилактика, няма ветеринари

Добитъкът не се ваксинира срещу опасни болести, частните лекари не могат да подпишат договори с фермерите

д-р Вяра ГришинаД-р Вяра Гришина, председател на областната колегия на Българския ветеринарен съюз – Пловдив пред АгроПловдив.БГ

Добър ден, д-р Гришина! Преди два месеца съобщихте на пресконференция, че животновъдните ферми в страната са оставени без профилактика и наблюдение, и без договори с частни ветеринарни лекари заради дефекти в променения Закон за ветеринарномедицинската дейност. Хаосът изчезна ли вече?

– Не, няма никаква промяна оттогава досега. Все по-трудно става както за нашия бранш, така и за животновъдните ферми. Оставени сме на самотек. Не се изпълняват профилактичните програми за животни, не се вземат лабораторни проби, не се извършват ваксинации, ние не работим, защото нямаме договори с фермите. Хаосът е още по-голям.

– Но нали вече има нотификация от Европейския съюз? Имате и одобрена тарифа…?

–  Беше ни предложено да вземаме проби от животните и да ги предаваме на лабораториите, като получаваме пари от държавата в ролята на посредник. Тоест, държавните средства да минават през нашите фирми и да заминават към лабораториите. Ние направихме консултация с данъчни специалисти и те обясниха, че няма как парите да минат транзитно през нашите фирми. Ние сме около 1000 ветеринарни лекари, практикуващи с продуктивни животни и на повечето фирмите ни не са по регистрирани ДДС. На средствата, които ще  платим за лабораториите, трябва задължително да ни се начисли данък печалба. Освен това сумите са твърде големи – по над 50 000 лева, и щяха да доведат до автоматичното ни записване по ДДС. Това, е една от съществените причини за сега да отказваме да приеме нотификацията в този и вид.

– А практикуващите ветеринари сключиха ли договори с фермерите?

– По причината, която посочих това не може да се случи. Защото договорите има описани две услуги – за лечение и профилактика. Ние не можем да изпълним частта за профилактиката. За това има още една по-сериозна пречка. Услугата по профилактиката се заплаща от фонд „Земеделие““само за малките и средните предприятия. Като „малко предприятие“ е това, в което има назначени поне 10 работника. Само че в страната само  2% от фермите имат по 10 и повече работници, в останалите 98% те са по-малко или липсват. В такъв случай това не е ли дискриминация спрямо малките ферми, които са  огромно мнозинство? Те сами ли да си плащат за профилактиката? А има и друго изискване, което силно ни смущава. Фермерите трябва да подписват декларации, с които удостоверяват, че отговарят на нормативните изисквания за малки и средни предприятия и тези декларации се изискват от договорите между нас и тях. Наша работа ли е това? Това е изискване на фонд Земеделие и следва той да търси тези декларации от фермерите, а не един вид ние да принуждаваме хората да подписват декларации с невярно съдържание, само и само да подпишат договор с ветеринарен лекар. Да не говорим, че броят на тези стопанства, които още не са изпълнили нормативите, е твърде голям. Нали, когато изпратят проверки от Европейската комисия, ние ще излезем виновни, че сме принудили фермерите да декларират нещо невярно!

– Известно е, че животните ежегодно се ваксинират, за да се предпазят от тежки заразни болести като антракс и други. Ваксинацията поне прави ли се?

– Не, категорично не се ваксинират.  Защото нямаме договори с фермерите, няма разписани правила при какви условия да правим това и как ще се извършва плащането към практикуващите лекари. Какво се случва в животновъдните ферми не знаем, защото на практика ги посещаваме само по спешност и по преценка на фермера .Каква се случва в животновъдните ферми не знам. Ситуация е абсурдна.

– А вие, ветеринарните лекари, как преживявате без доходи?

– Ние сме на ръба. Дори вече ми се обаждат близки на колегите и питат защо ветеринарите си плащат членски внос при положение, че Съюзът не може да се пребори с тази анархия. Държавата ни дължи 1.9 милиона лева за април и дори тях не ни е превела. А ако някога все пак някое чудо вкара ред в работата на ветеринарите, ще се окажем пред друг проблем. От тази година Държавен фонд „Земеделие“ трябва да ни превежда парите, но оттам казаха, че нямат административен капацитет за това и посочиха Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) като институция, която трябва да се разплаща с нас. От агенцията са категорични, че няма да го правят. Впрочем, в агенцията имат странен подход към нашия бранш. Това се демонстрира в проекто наредбата за следдипломните специализации, където на частна неправителствена организация каквато е СВЛБ(Съюз на ветеринарните лекари в България) се вменяват права и задължения да прави образователни програми и да поддържа регистър на колегите преминали през обучения, което е в правомощията единствено на съсловната организация-Български ветеринарен съюз! В България има още 4-5 такива частни ветеринарни организации, но на никоя друга в тази проекто наредба не са дадени такива права, а от БАБХ толерират само една – Съюза на ветеринарните лекари в България (СВЛБ). Неин председател е шефът на БАБХ в Благоевград Михаил Бащавелов. Членският внос на СВЛБ за участие в Европейската федерация се заплаща от държавната агенция. Докато в нашия съюз ние сами си го покриваме. От БАБХ действат на принципа „разделяй и владей“, което е особено дразнещо.

– Къде е изходът от ситуацията според вас?

– Министърът на земеделието и храните трябва най-после да се съсредоточи в този огромен проблем в животновъдството. И да предложи решение. За нас решението е ясно. Ние настояваме да се върне системата от преди промяна на ветеринарния закон, където БВС сключва Годишен рамков договор с МЗХ. Там се разписва рамката за извършване на профилактичната програма. Законът се измени през януари тази година под изключителния натиск на бившия земеделски министър, въпреки че ние многократно предупредихме, че тези промени ще доведат до непреодолими проблеми, което се оказа истина.

 

 

Leave a Comment