Последни дни за ползване до 500 лв. данъчна отстъпка за физически лица

До 31 март данъкоплатците трябва да са подали по електронен път годишната декларация, да са платили в пълен размер данъка върху доходите и да нямат неплатени публични задължения

НАП в ПловдивОстава по-малко от седмица, в която физическите лица могат да ползват отстъпката от 5%, но не повече от 500 лв. от данъка за довнасяне по годишната си данъчна декларация. За да се възползват от отстъпката, гражданите трябва да подадат декларацията си по електронен път до 31 март, да внесат целия размер на данъка за довнасяне до тази дата и да нямат подлежащи на принудително изпълнение публични задължения, напомнят от НАП Пловдив.

Най-бързо и лесно декларирането и плащането на задълженията става през  Портала за електронни услуги на НАП, достъпни с персонален идентификационен код (ПИК), издаден от НАП безплатно, или квалифициран електронен подпис (КЕП).  От приходната агенция напомнят, че плащането чрез виртуалния ПОС на НАП (е-услугата за плащане с карти) в Портала за електронни услуги и физическите ПОС терминали в офисите на НАП е без такси.

Потребителите могат да се възползват онлайн от предварително попълнената данъчна декларация. В нея са въведени данни за получените през 2022 година доходи от трудови правоотношения, граждански договори, доходи от наем – при отдаване на имот на юридически лица, доходи за получени субсидии от Държавен фонд „Земеделие“, данни за направените лични вноски за осигурителен стаж при пенсиониране, получени суми от наложени платежи от продажби в Интернет и информация за продажба на моторни превозни средства, които са били собственост на декларатора по-малко от 12 месеца, както и данни за ползваните чрез работодател данъчни облекчения. Преди да потвърдят  попълнената декларация, е необходимо данъкоплатците да отбележат, че желаят да ползват отстъпката от 5 %, ако имат намерение да внесат налога до 31 март, както и да прегледат внимателно декларираните данни. След изпращането на декларацията е важно да се направи и проверка дали тя е подадена коректно, съветват от НАП Пловдив.

Почти 31 000 са приетите до момента формуляри за лични данъци от жители на пловдивска област, като от тях 80 % са подадени по електронен път, a останалите в салоните за обслужване и изпратени по пощата.

Срокът за декларирането на доходите и плащане на данъка за довнасяне тази година е 2 май 2023 г., защото 30 април е почивен ден. Освен по електронен път, данъчните декларации могат да се изпратят по пощата, да се подадат на място в офис на НАП или в някои пощенски станции, където директно ще бъде издаден входящ номер.

 

Leave a Comment