Решено е поливната вода да се дотира от държавата с 16 млн. лв.

напоителен каналПравителството одобри финансиране в размер на 16 млн. лв. за подпомагане на земеделските стопани за компенсиране на част от разходите за вода за напояване.

Средствата ще се предоставят след положително решение на Европейската комисия за съвместимост с правилата за държавните помощи.

През март стана ясно, че цената на поливната вода, доставяна от държавното дружетво „Напоителни системи“ е увеличена с до 300%.

Земеделските стопани веднага реагираха на новината, като заплашиха с протести.

По-късно стана ясно, че държавата ще покрие с 80% от поскъпването, така че стопаните да имат възможно най-малки щети от по-високите цени.

Leave a Comment