БАБХ отчете Великден: Под 1% са издадените актове за нарушения

БАБХВъв връзка с Великденските празници, Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) извърши 4046 засилени проверки извън текущия официален контрол в обектите за производство и търговия с храни, пакетиращи центрове за яйца, складове за търговия на едро с храни, заведения за обществено хранене и търговски обекти за търговия на дребно, пазари и борси в цялата страна, за периода от 27.03.2023 г до 17.04.2023 г. включително.

Част от проверките бяха извършени с представители на регионалните подразделения на КЗП, МВР и НАП. При проверките са установени някои несъответствия, за които са издадени 24 акта за административно нарушение и 137 предписания.

Възбранени и насочени за унищожаване са 1406 кг храни от животински произход, заради липса на етикет на български език, с изтекъл срок на годност, без информация върху етикета за произход и срок на годност, без придружаващи документи; 60 броя яйца с изтекъл срок на годност и 200 л сурово мляко с неясен произход. Също така 23,8 кг храни от неживотински произход и 23,38 л плодови сокове без етикет на български език, с изтекъл срок на годност.

36 броя яйца са спрени от реализация и са насочени към доставчика с цел преетикетиране, поради липса на информация за клас и код на производителя.

Временно затворени са 5 обекта във Варна, Враца, Кюстендил и София, като нарушенията са лошо хигиенно състояние на обекта, извършване на нерегламентирана дейност и извършване на дейност в нерегистрирани обекти.

Случаят с агнета от Северна Македония

На 11.04.2023 г. при извършена съвместна проверка с Министерство на земеделието и НАП на предприятие за месодобив и месопреработка в област Кърджали е установено недоказване на ефективна проследяемост при дистрибуцията на месото и представяне на заблуждаваща информация относно произхода му. В обекта по време на проверката са констатирани налични 32 092 кг замразено агнешко трупно месо от Северна Македония. То е поставено под забрана и са взети проби за микробиологично изследване и доказване на съответствие и безопасност с последващо насочване за преработка. Резултатите не показват наличие на несъответствия. На бизнес оператора е връчено предписание и два акта, и заповед за спиране на дейност внос и дистрибуция на месо от дребни преживни животни (ДПЖ) от трети страни.

Leave a Comment