Занаятчийски и промишлени стоки също могат да са под защитата на географски указания

Чипровските килими могат да получат защита

Чипровските килими могат да получат защита

Съветът и Европейският парламент постигнаха днес временно споразумение относно регламента за защита на географските указания за занаятчийски и промишлени продукти. След като този регламент бъде окончателно одобрен, географските указания (ГУ), които досега се използваха главно за храни и напитки, ще бъдат разширени до промишлени продукти, чиито качества са основно свързани с района на производство, като бохемско стъкло, порцелан от Лимож или Прибори за хранене Solingen.

Понастоящем ЕС има специфични правила за защита на ГУ за вина, спиртни напитки, хранителни продукти и други селскостопански продукти.

Понастоящем обаче няма общоевропейска защита на ГУ за занаятчийски и промишлени стоки. Този регламент има за цел да установи пряко приложима защита с ГУ за занаятчийски и промишлени продукти (като бижута, текстил, стъкло, порцелан и др.) на ниво ЕС, допълвайки съществуващата защита на ЕС за ГУ в областта на селското стопанство.

Защитата на ГУ за такива продукти ще доведе до повече иновации и инвестиции в занаятите, като помага на занаятчиите и производителите, особено на МСП, да насърчават и защитават своето традиционно ноу-хау на ниво ЕС в съответствие с правилата на ЕС за конкуренцията.

 

Leave a Comment