Плаващи мини заплашват кораби и риболовци в Черно море, каза Георги Събев пред ОИСР

България  следва заложените в Пътната карта мерки, с цел достигане на старнадрите на организацията и присъединяването ни към нея, каза зам.-земеделският министър

Sabev2Делегация от Министерството на земеделието, водена от заместник-министър Георги Събев, се включи в 131-та пленарна сесия на Комитета по рибарство (COFI) на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР), която се проведе на миналата седмица в Париж.

„Насърчаването на устойчиво и ефективно рибарство ще допринесе за жизнеспособни екосистеми, устойчив поминък на крайбрежните общности и продоволствената сигурност“, каза заместник-министър Събев в рамките на дискусиите. Той изрази мотивираността и ангажираността на България за присъединяването ѝ към организацията. Георги Събев настоя сред приоритетите да залегне прилагането регионален подход при управлението на рибните и морски ресурси, както и да бъде насърчен енергийният преход в сектора, в унисон с целите на Европейския съюз.

Пред Комитета българският заместник-министър посочи предизвикателствата, пред които е изправена страната, в резултат на военните действия в близост до Черно море. Сред тях са заплахата за безопасността на корабоплаването и риболова поради плаващи мини, енергийната криза и смущенията в традиционните риболовни дейности. Той акцентира върху необходимостта  от намаляването на въглеродния отпечатък и зависимостта от изкопаеми горива.

На форума бе обсъден проект на Препоръка на Съвета на ОИСР във връзка с незаконния, недеклариран и нерегулиран риболов. Документът предоставя насоки, засягащи видове или зони в открито море, които са извън компетентността на която и да е регионална организация или споразумение за управление на рибарството. В тази връзка заместник-министър Събев отправи предложение за подобряваме на комуникационната стратегия на Организацията.

В края на април аграрният заместник-министър и експерти от дирекция „Растениевъдство“ участваха и в заседание на Комитета по земеделие на ОИСР, като това бе първото участие на България в този формат. Една от темите на заседанието бе въглеродният отпечатък върху хранителните системи и измерването му на ниво фирма и на ниво продукт. В този аспект бяха обсъдени и последиците върху световното земеделие, в това число и върху международната търговия.

Заместник-министър Събев отбеляза, че предложенията, направени от България през ноември миналата година, са включен в Декларацията за трансформационни решения за устойчиво земеделие и хранителни системи на Комитета по земеделие на ОИСР. Тогава страната ни посочи, че прилага редица мерки за подпомагане на земеделските стопани, с цел смекчаване на последиците от икономическата ситуация и осигуряване на продоволствена сигурност на населението, породени от скорошните международни кризи в областта на здравеопазването и сигурността.

В рамките на заседанието заместник-министър Събев проведе срещи с представители на ОИСР, които водят предприсъединителния процес на България. Той посочи, че Министерството на земеделието следва заложените в Пътната карта за периода 2021-2023 г. мерки, с оглед постигане на стандартите на ОИСР и изпълнение на критериите за членство. „Участието ни в Глобалния земеделски форум и Комитетите по земеделие и рибарство на ОИСР е стъпка напред към членството ни, в синхрон с външнополитическите приоритети на страната ни“, коментира заместник-министър Георги Събев.

 

1 Comment

    Leave a Comment