Приаксор® – Фунгицид №1 за второ третиране в житни култури*!

Приаксор® е фунгицид от нова генерация, който наложи нов стандарт в борбата с болестите в житни култури. Категоричен лидер в SDHI сегмента, в комбинация с най-силния стробилурин на БАСФ и на ненадминато съотношение цена-качество от годината на лансирането му!

Приаксор® приложен като втори фунгицид допринася за:
  • Контрол на всички икономически важни болести
  • Уникална мобилност в растението за защита и на новия прираст
  • По-лесно преодоляване стреса
  • По-добра физиология и по-наситено зелени растения
  • По-добре изхранени класове
  • ПО–ВИСОКИ ДОБИВИ
ПриаксорПриаксор® осигурява отлична защита,

подобрена физиология и ПО-ВИСОКИ ДОБИВИ! Приаксор® приложен във флагов лист опазва посевите, стимулира фотосинтезата и спомага за преодоляване на стресовите фактори. Не случайно Приаксор® е най-предпочитаният* SDHI фунгицид от годината на премиерата до днес, вече 5та поредна година.

Приаксор® предоставя на растенията възможността да развият пълния си генетичен и добивен потенциал,

дори и при неблагоприятни условия, стимулира фотосинтезата, спомагат по-лесното преодоляване на стресовите фактори. Растенията третирани с Приаксор® са по-жизнени и чисти от болести, с висок потенциал за добив!

Приаксор® допринася за по-добро изхранване на класовете и зърната,

което съвсем естествено поставя основата за по-високи добиви и печалби! Приаксор® е доказаното и предпочитано решение за второ фунгицидно третиране!

*Източник: Кинетек 2022

Leave a Comment