Проверете овощните градини за листни въшки и ранно кафяво гниене

Информация на Българската агенция за безопасност на храните (БАБХ) за фитосанитарното състояние на земеделските култури към 11 май 2023 г.

череши

СЕМКОВИ ОВОЩНИ ВИДОВЕ

Обикновена крушова листна бълха /Cacopsylla pyri/

В област Пазарджик се наблюдава масово излюпване и вредна дейност на ларви от първо поколение на неприятеля. Плътността остава висока в градини с констатирано нападение от предишни години.

Листни въшки /сем. Aphididae/

Начало на поява и вредна дейност на зелена ябълкова листна въшка е установено в областите: Благоевград, Враца, Кюстендил, Пазарджик, Плевен, Пловдив и Стара Загора. Образуване на колонии се наблюдава в област Монтана. Установена плътност около и под ПИВ с 5-10 % нападнати розетки е констатирана в област Благоевград, 2-5 % нападнати розетки в област Кюстендил; 6-9 % нападнати розетки в област Сливен. В областите: Враца – 7-8 бр. колонии/100 леторасти; в Пазарджик – 4-8 бр./ 100 пъпки; Добрич – 10 бр./100 леторасти; в Плевен и Монтана -10-15 бр./100 леторасти (около ПИВ); Ябълков цветопробивач /Anthonomus pomorum/ В област Монтана е констатирано начало на поява и вредна дейност на презимували възрастни индивиди с плътност от 3-8 бр./100 клона. В отделни масиви локализирани в област Пловдив са констатирани – 5-10 бр./100 клона.

Листозавивачки /сем. Tortricidae/

Начало на вредна дейност се наблюдава през първата половина на месец април в областите Видин, Кюстендил, Пазарджик и София област. Установената плътност е под ПИВ.

Листогризещи /сем. Lepidoptera/

В областите Видин, Враца, Монтана, Пазарджик, Плевен, Сливен и Пловдив е отчетено начало на вредна дейност. Констатирана е ниска популационна плътност под ПИВ в област Видин – 2 бр./дърво, Враца и Плевен- 3-4 бр./дърво.

Ябълкова плодова оса /Hoplocampa testudinea/

Начало на летеж се наблюдава в област Кюстендил, а начало на яйцеснасяне в област Пазарджик. В област Кюстендил е установена плътност от 3-9 бр./100 стръскания, което е около и над ПИВ. В област Пловдив е констатирано начало на летеж от 02.04., масово – 12.04., начало на яйцеснасяне – 12.04. и начало на излюпване от 17.04.

Ябълков плодов червей /Laspeyresia pomonella/ = /Cydia pomonella/

Наблюдава се развитие на първо поколение. На заложените феромонови уловки в област Благоевград не е установен летеж. Начало на какавидиране е установено в област Бургас. Начало на летеж на пеперуди от първо поколение на неприятеля е констатирано в областите Видин и Пловдив.

Червен овощен акар /Panonychus ulmi/

В област Благоевград се наблюдава вредна дейност на ларви, с плътност над ПИВ – 2-6 бр./лист. Начало и масово излюпване на зимни яйца има в област Пловдив. В района на Пазарджик плътността остава ниска.

Кръгломиниращ молец /Cemiostoma scitella /= /Leucoptera malifoliella/

Начало на летеж на пеперуди от първо поколение се наблюдава в областите Бургас, Видин и Враца. Начало на яйцеснасяне се наблюдава в област Видин с плътност от 1 бр. яйце/лист (под ПИВ).

Калифорнийска щитоносна въшка /Quadraspidiotus perniciosus/

Начало на летеж на възрастни мъжки индивиди е установено в област Пазарджик в овощна градина с констатирано нападение от предходни години.

Мъхнат бръмбар /Epicometis hirta/

В област Монтана има начало на вредна дейност на възрастното в овощни насаждения от ябълки. Установената плътност е под ПИВ – 2-4 бр./100 розетки.

Струпясване по ябълката /Venturia inaequalis/

Изгърмяване на аскоспори е установено в областите Благоевград и Пловдив. Отчетени инкубационни периоди на аскусна зараза са 3-4 периода от силна и средна степен в област Пловдив. Установени първи петна по листата се наблюдават в областите Благоевград, Добрич, Монтана и Ямбол. При извършените обследвания в наблюдаваните овощни градини в област Кюстендил, Пазарджик и Пловдив не е установена проява на болестта по листната маса. Констатирано нападение от първа степен (единични петна по листата) с 1-4% нападнати леторасти има в област Благоевград и 2 % нападнати леторасти в област Добрич.

Брашнеста мана по ябълката /Podosphaera leucotricha/

Установена е поява на системна форма на патогена в областите Благоевград, Добрич, Кюстендил, Монтана, Пазарджик, Пловдив, Сливен и Ямбол. Степента на нападение в област Благоевград е от първа степен (3-5% нападнати леторасти от дифузната форма на болестта), 1-3% нападнати леторасти в област Добрич и 0-2% повредени клонки в област Кюстендил. В края на месец април са установени локални инфекции в област Пловдив.

Огнен пригор (Erwinia amylovora)

При извършените обследвания в област Пазарджик не е установено нападение от огнен пригор в наблюдаваните овощни градини с ябълки и круши. В област Пловдив са установени прояви на патогена от 27.04. в площи с круши, на които е констатирано нападение от предходни години.

КОСТИЛКОВИ ОВОЩНИ

Повреди от екстремно ниски температури по праскови и кайсии през изтеклия период са регистрирани в много райони на страната. При прасковите са извършени предцъфтежни и следцъфтежни пръскания срещу болестите, които се комбинират с борба срещу листни въшки и листогризещи.

Източен плодов червей /Grapholita(Aspila) molesta/

В Югозападна България (АЕР Петрич и Сандански) в края на месец февруари е регистриран летеж по феромон на пеперудите от първо поколение, след което в резултат на застудяването летежа е преустановен до средата на месец март. В края на месец март в района на Пазарджик е отчетено начало на летеж на неприятеля. През месец април е установен летеж в областите: Благоевград, Бургас, Сливен, Стара Загора и Ямбол.

Прасковен клонков молец /Anarsia lineatella/

Вредна дейност на гъсениците от презимувалото поколение е отчетена през първата половина на месец април в областите Благоевград, Бургас и Сливен. Масово в страната е проведено по едно вегетационно третиране. Регистриран е летеж на пеперуди от лятното поколение в района на Благоевград.

Черничева щитоносна въшка /Pseudaulacspis pentagona/

Разпространена е в градини от Благоевградски регион, където се наблюдава излюпване на ларви от първо поколение.

Листни Въшки /сем. Аphididae/

При прасковите, нападение от листни въшки е отчетено в районите на Благоевград, Пловдив и Стара Загора. Отчетено е повишаване на популационната плътност на листни въшки при сливи, плътността остава около и над ПИВ. Третиране е проведено в областите Бургас, Враца, Плевен и Пловдив. Традиционно през месец май се очаква увеличаване на плътността от неприятеля.

Черна черешова листна въшка /Myzus cerasi/

До момента плътността на неприятелят е под ПИВ. В област Благоевград отчетеното нападение е над ПИВ – до 10 % нападнати леторасти. Наблюдава се тенденция за увеличаване плътността на неприятеля. Третирани са черешови насаждения в областите Благоевград, Бургас и Пловдив.

В черешовите насаждения вредят различни видове Листозавивачки /сем. Tortricidae/, Педомерки /сем. Geometridae/, ларви на Костилкоплодова листна оса /Neurotoma nemoralis/. Към момента плътността на неприятелите е под ПИВ. Проведено е едно третиране в областите Пазарджик и Сливен.

Костилкоплодова листна оса /Neurotoma nemoralis/

В сливовите насаждения отчетената плътност е под ПИВ. Проведено е едно третиране срещу неприятеля в областите Бургас и Сливен.

Черна сливова плодова оса /Hoplocampa minuta/ През месец април е отчетен летеж, яйцеснасяне и начало на излюпване лъжегъсеници. В областите Ловеч и Търговище са проведени от едно до две третирания преди и след цъфтежа на сливите. Продължават третиранията срещу неприятеля.

Сливов плодов червей /Laspeyresia funebranа/=/Grapholita funebrana/

През втората половина на месец април е отчетено начало на летеж по феромон на сливов плодов червей. Запазва се постоянен летеж в уловките. Не са проведени третирания.

Брашнеста мана по праскова /Sphaerotheca pannosa var. Persicae/

В областите Пловдив и Сливен са извършени третирания срещу болестта.

Къдравост по праскова /Taphrina deformans/

Третиранията срещу зимуващата форма на патогена в по-голямата част от страната приключиха до средата на месец април. Първи повреди са отчетени през втората десетдневка на месеца в областите Благоевград, Пазарджик, Пловдив и Сливен. До момента не са констатирани съществени поражения.

Ранно кафяво гниене /Monilinia laxa/

Поради хладното и дъждовно време през тази пролет, удължения цъфтеж на овощните дървета и наличието на зараза от предходната година в овощни градини с пропуски в схемата за контрол на гъбната болест се наблюдават поражения от ранно кафяво гниене – по цвета и клонките на черешите. Повредите са установени през втората половина на месец април, като степента на нападение е средна. В сравнение с предходната година се наблюдава по-висока степен на нападение от ранно кафяво гниене по цветовете (5-15 %) и до 8 % по клонките. Подадени са от три до четири сигнала за третиране. Проведени са предцъфтежни и следцъфтежни третирания от един до два пъти. През втората половина на месеца са отчетени първите повреди по цветове и клонки на сливите. За разлика от предходни години тази пролет е установено по-силно нападение по леторастите – до средна степен. При запазване на валежни условия и през следващия месец се очаква бързо разпространение на болестта. Първи повреди по леторастите са открити в района на Пазарджик в прасковени насаждения. Продължават следцъфтежните третиранията в цялата страна. При кайсиите са извършени вегетационни третирани върху 52,3% от площите. В градини с пропуснати растителнозащитни мероприятия са наблюдавани поражения по леторастите и цветовете.

Сачмянка /Stigmina carpophila/

От началото на месец април са установени прояви на патогена по листата на черешите в слаба степен на нападение в областите Благоевград, Монтана, Пазарджик и Пловдив. Установени са първи прояви на сачмянка по сливи, все още в ниска степен на нападение. Проведени са профилактични третирания.

Бяла ръжда (цилиндоспориоза) по черешата и вишната /Blumeriella jaapii/

Проявление по листата на череши и вишни до момента не е установено. Предпазно следцъфтежно третиране е проведено в областите Благоевград и Пазарджик

Leave a Comment