Производството на краставици у нас намаля с 35,5% за 4 години, на домати с 25,5%

Българското производство на основни зеленчуци не може да ни нахрани, необходим е внос

домати ГрийнсБалансовите стокови оценки на САРА при доматите за 2022 г. показват, че производството възлиза на 108 хил.т, вносът на 90 хил.т., износът на 14 хил.т., преработката в консервната индустрия – 27 хил.т. и потребление за прясна консумация или друга домашна употреба – 157 хил.т, което е 25,3 кг на човек от населението. През 2021 г. прясната и друга домашна употреба е изчислявана на 26,1 кг., което е с около 3% надолу и се обяснява със свиване на потреблението заради нарасналите цени, съобщава Центърът за икономически изследвания в селското стопанство (САРА).

Справка на Агро Пловдив с данните на земеделското министерство за производството на зеленчуци през 2019 г. (преди Ковид-19, войната в Украйна и високата инфлация) показва, че тогава България е произвела 145 хил. тона домати. Това означава, че през 2022 г. общото производство е намаляло с 25,5 на сто спрямо 4 години по-рано.

Стоковият баланс при пипера за 2022 г. на САРА разкрива, че производството е на нива от 58 хил.т., а вносът е 29 хил.т. Износът е отчетен на 5 хил.т., а преработката в консервната индустрия е 18 хил.т. Оттам потреблението на пипер в прясно състояние и в домашни условия е изчислявано на 64 хил.т. Това представлява 9,9 кг. на човек от населението. През 2021 г. това количество е аналогично – 9,9 кг., което предполага запазване на консумацията, като се смята, че преобладаваща част от тази консумация идва от домашно производство.

През 2019 г. производството на пипер е почти 64 хил. тона. Спрямо тази година производството през 2022 г. е с 10 на сто по-ниско.

краставицаБалансовите таблици при краставиците за 2022 г. на САРА сочат, че вероятното производство е около 47 хил.т., а вносът – 30 хил.т. Износът е отчетен на 11 хил.т., а преработката в консервната индустрия – 1,3 хил.т. Крайното потребление на краставици в прясно състояние и в домашни условия е оценено на 64,7 хил.т. Това представлява 10 кг/човек. През 2021 г. това количество е предвиждано на 11,8 кг., което показва свиване от 15% само за година.

Измежду трите основни зеленчуци, това е най-голямото съкращение на годишна база и се обяснява основно с очакваното 12% съкращение на производството.

Производството на краставици, което почти 100% е оранжерийно, през 2019 г. е 73 хил. тона. Тук намалението през 2022 г. се изчислява на 35,5% и е най-голямо при трите основни зеленчука.

Актуални новини за зеленчукопроизводството

По информация на foxweather.com заради проливните бури и обилното снеготопене през тази зима в най-големия зеленчуков район на САЩ – Калифорния , производството на домати ще се забави и това може да доведе до 30% ценово повишение, което ще се отрази частично и на други пазари, най-вече през консервните продукти.

По данни на ЕК, производството на домати в страните членки за 2022 г. възлиза на 15,5 млн.т, най-ниското равнище за последните години, със средно производството около 17,3 млн.т. Тази година също се очаква производството да се запази по-ниско от обичайното, заради нарасналите цени и засушаванията в Испания.

Производството на пипер за прясна консумация в ЕС през тази година се очаква да бъде върху помалко площи, което ще поддържа цените по-високи отколкото миналата година. Цените на едро и през летните месеци се очаква да останат над 1 евро/кг.

Leave a Comment