Проект за промяна в Закона за тютюна ще позволи на производители да коригират изкупените количества тютюн със задна дата

тютюнВнесен от депутати от групата на ДПС Законопроект за промени в Закона за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия, предлага тютюнопроизводителите да могат да променят данни за количествата изкупен тютюн за периода 2016-2018 г.

Те ще могат да направят това като приложат копия от протоколи за изкупен тютюн в някоя от трите години в посочения период. Производителите могат да направят това в срок до 15 юни 2023 г., предлага законопроектът.

Както е известно, възможността на държавите да продължат да подпомагат производството на тютюн и през новия програмен период получи зелена светлина още преди 2-3 години.

Държавните субсидии се предоставят на базата на актуализирани референтни години, които за новия програмен период са от 2016-та до 2018 г. вкл. по избор на производителя.

За разлика от предишния период, когато подпомагането се извършваше на базата на средната стойност от предишните 3 избрани години, този път помощта ще бъде определена според избора на една от трите години – 2016, 2017 или 2018 г., посочени от всеки един тютюнопроизводител, който е вписан в регистъра по чл. 4, ал. 2 на закона.

Тютюнопроизводителите могат да заявят писмено, но и по електронен път промяна на данните за изкупения тютюн.

В мотивите на вносителите на законопроекта е записано, че Регистърът е създаден през март 2016 г., но едва в края на същата година е обнародвана наредбата за него.

Реално регистърът функционира от 2017 г., но през 2017 и 2018 г. голяма част от производителите не са били запознати с процедурите за вписване на продадените от тях количества тютюн. В резултат на това част от изкупените количества не са били вписани в регистъра.

Leave a Comment