Съветът на ЕС поднови безмитния износ и квоти на агро стоки от Украйна за ЕС до юни 2024 г.

Ограниченията за внос на украински пшеница, царевица, слънчоглед и рапица ще бъдат вписани допълнително в регламента, казаха запознати

жътва, УкрайнаСъветът на ЕС прие днес регламент, който подновява суспендирането на всички мита, квоти и мерки за търговска защита върху украинския износ за ЕС за още една година, до юни 2024 г., съобщиха от ag-press.eu.

Мерките ще помогнат на Украйна да поддържа стабилността на търговските си отношения с ЕС и да запази икономиката си при много трудни обстоятелства.

В съчетание с широка военна, финансова и хуманитарна подкрепа, това е от решаващо значение за подпомагане на Украйна в нейното дългосрочно възстановяване, се посочва в съобщението.

Приетият днес регламент ще се прилага за период от една година и засяга следното:

  • всички неплатени мита съгласно дял IV от Споразумението за асоцииране между ЕС и Украйна за създаване на задълбочена и всеобхватна зона за свободна търговия (ЗВЗСТ). Това се отнася за две категории продукти: плодове и зеленчуци, подлежащи на системата на входните цени, и селскостопански продукти и преработени селскостопански продукти, подлежащи на тарифни квоти
  • събирането на антидъмпингови мита върху вноса с произход от Украйна към датата на влизане в сила на настоящия регламент
  • прилагането на общите правила за внос (защитни мерки) по отношение на вноса с произход от Украйна

Мерките за либерализиране на търговията се предприемат при спазване на ангажимента в член 2 от Споразумението за асоцииране (ЗВЗСТ), който залага като основен елемент на Споразумението насърчаването на зачитането на принципите на суверенитета и териториалната цялост, ненарушимостта на границите и независимостта.

Предистория и следващи стъпки

Комисията внесе своето предложение за подновяване на временната либерализация на търговията, допълваща търговските отстъпки, приложими за украински продукти съгласно Споразумението за асоцииране между Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия и техните държави-членки, от една страна, и Украйна, от друга страна , на 23 февруари 2023 г.

На 28 април Комитетът на постоянните представители потвърди, че ако Европейският парламент одобри предложението на Комисията без изменения, Съветът ще одобри позицията на Европейския парламент. На 9 май Европейският парламент прие своята позиция на първо четене, като възприе предложението на Комисията без никакви изменения.

Сега, след като регламентът е приет, той ще бъде подписан от представителите на Съвета и Европейския парламент и ще бъде публикуван в Официален вестник, преди да влезе в сила на 6 юни.

Отзвук от България

Запознати с казуса, обясниха пред Агро Пловдив, че комисарят по земеделие Януш Войчеховски категорично е заявил, че ограниченията за внос на украински стоки, въведени от Полша, България, Унгария и Словакия, ще продължат да действат след 5-ти юни. Тези ограничения ще бъдат вписани като допълнителен текст към регламента.

Leave a Comment