Санкции до 6 хил. лв., ако в обекти за храни райският газ не се използва само като хранителна добавка

Внесен е законопроект за промени в Закона за храните

БАЛОН, 1 ЮНИДо 6 хиляди лева могат да достигнат санкциите за бизнес оператор, който използва райския газ (с химическо наименование диазотен оксид) извън разрешеното от Закона за храните. В Народното събрание е внесен от група депутати Законопроект за изменение и допълнение на Закона за храните, в който се добавя нов член – 78а. Неспазването му води до санкции, предвидени в новия чл. 131а.

В член 78а пише, че употребата на диазотен окис като добавка в храни се допуска в обекти за производство и преработка на храни и в заведения за обществено хранене, когато диазотният оксид се използва като добавка за приготвянето на храни.

Добавянето на райски газ в храните следва да е отбелязано и в технологичната документация.

В частта за наказанията е записано, че лице, което наруши разпоредбата се наказва с глоба в размер от 500 до 1000 лева.

Който допусне в управляван от него обект извършването на нарушения се глобява с 800 до 1500 лева, а при повторно нарушение с 1500 до 3000 лева.

За бизнес оператор, който е нарушил ал.1 и ал. 2 на чл. 78а, санкцията е 3000 до 6000 лева, а при повторно нарушение – от 5000 до 12 000 лева.

В мотивите към законопроекта, внесен от депутати на ПП-ДБ, се посочва, че в бр. 62 от 2022 г. на „Държавен вестник“ е обнародвана в Закона за здравето забрана за продажбата и употребата на райски газ и пълнители за него на лица под 18 г. на определени обществени места и прояви. Законът за здравето допуска изключение от тези забрани в случай, че диазотният оксит се ползва за медицински цели и от хранително-вкусовата индустрия. Именно втората възможност е причина за проекта за добавените текстове към Закона за храните.

 

Leave a Comment