Нидерландската Рабобанк очаква цените на торовете да останат ниски поне до 2024 г.

Фосфорните и калиевите торове има накъде да падат още, азотните зависят от руския газ за Европа

CF Industries Holdings, Inc завод за торовеАнализ на пазара от нидерландската Рабобанк предполага, че цените на торовете ще останат ниски до 2024 г. или дори след това – особено за фосфатите и поташа (калиев карбонат). Но има някои важни несигурности.

Причините торовете да останат евтини в световен мащаб са добро пазарно предложение при същевременно сдържано търсене. Анализаторите на банката оценяват нивото на цените на торовете, като го сравняват с кошница от селскостопански продукти. На тази база те изчисляват „индекс на достъпност“ за тора, който отново е положителен през лятото за първи път от края на 2021 г. Това означава, че закупуването на торове отново си струва за фермерите.

Докога торовете ще останат евтини?

Анализаторите от Rabobank очакват закупуването на торове отново да си струва за фермерите поне до есента на 2023 г. Колко дълго цените на торовете ще останат ниски след това зависи преди всичко от това колко силно и колко бързо световното търсене на торове ще се повиши отново. Нивото на търсене преди руската инвазия в Украйна вероятно ще бъде достигнато едва след две-три години.

Rabobank напомня, че цените на азотните торове са много нестабилни, защото зависят силно от колебанията в цените на петрола и газа. Анализаторите допускат, че цените на уреята ще останат около сегашното ниво през 2023 г. и ще се повишат значително отново през 2024 г. Други изследвания обаче показват, че нивата на цените в ЕС ще зависят силно от това дали Русия ще намали още доставките на газ за Европа през годината.

Според холандската банка фосфатният тор все още е значително по-скъп от дългосрочната тенденция. Причината: Въпреки слабото търсене, Китай продължава да изнася по-малко, отколкото в миналото. Пикът на националното китайско потребление за тази година обаче е достигнат. Ако Пекин отново започне да изнася по-големи количества в близко бъдеще, цените на фосфатните торове вероятно ще паднат още повече през годината.

От Rabobank посочват, че търсенето на калиеви торове също остава слабо в световен мащаб. Въпреки че Бразилия и Индия закупиха по-големи количества през последните месеци, това не спря спада на глобалните цени. Предлагането все още е високо, а също така има признаци, че стоките от Беларус се връщат на световния пазар въпреки европейските и американските санкции. Ако тази тенденция се запази, цените на калиеви торове също ще продължат да падат.

Leave a Comment