Три законопроекта и представяне на БАК на утрешното заседание в парламента

Народно събрание, НСТри законопроекта ще разгледат на заседанието утре, 31 май, депутатите от Комисията по земеделието, храните и горите в Народното събрание. 

В програмата е записано, че ще се представи и обсъди Законопроектът за изменение и допълнение на Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите, № 49-354-01-40, внесен от нар. пр. Росен Костурков и гр. нар. пр. на 12 май 2023 г. – за първо гласуване.

Вторият законопроект, който ще бъде на вниманието на депутатите, е за изменение и допълнение на Закона за данъците върху доходите на физическите лица, № 49-354-01-39, внесен от нар. пр. Росен Костурков и група нар. пр. на 12 май 2023 г. – за първо гласуване. В него се предлага субсидиите да не бъдат облагани, когато са под определен праг.

Планирано е представяне и обсъждане на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия, № 49-354-01-49, внесен от нар. пр. Мустафа Карадайъ и група нар. пр. на 19 май 2023 г. – за първо гласуване. В документа се предлага да се представят със задна дата договори за изкупуване на тютюн през референтните 2016-2018 г. Мотивът е, че тези договори принципно трябва да фигурират в регистъра на тютюнопроизводителите, но тъй като той функционира от 2017 г., много производители не са били запознати с това свое задължение и са пропуснали да представят договори за изкупуване на продукцията.

В последна точка на дневния ред (която е възможно да стане и първа) е предвидено депутатите да се запознаят с Управителния съвет на новорегистрираната Българска аграрна камара (БАК).

Leave a Comment