НСИ: През април цените на производителите намаляват с 3,5% на годишна база

Индексът на цените на храните

С 1,1% са намалели на цените на производителите на храни спрямо март 2023 г.

Общият индекс на цените на производител се понижава с 2.3% през април 2023 г. спрямо предходния месец, съобщи днес Националният статистически институт (НСИ).

Намаление е регистрирано при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ – с 8.3%, и в преработващата промишленост – с 0.1%, докато в добивната промишленост се наблюдава увеличение с 1.4%. По-ниски цени в преработващата промишленост са регистрирани при: производството на химични продукти – с 3.8%, производството на хранителни продукти – с 1.1%, производството на метални изделия, без машини и оборудване – с 0.7%. Ръст на цените е отчетен при: обработката на кожи; производство на обувки и други изделия от обработени кожи без косъм – с 12.6%, производството на основни метали – с 1.8%, производството на компютърна техника, електронни и оптични продукти – с 1.6%.

Общият индекс на цените на производител намалява с 3.5% през април 2023 г. в сравнение със същия месец на 2022 година.

Значителен спад на цените се наблюдава при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ – с 19.0%, както и в добивната промишленост – с 2.1%, а в преработващата промишленост е регистрирано увеличение – с 3.6%. В преработващата промишленост значителен ръст на цените е отчетен при: производството на тютюневи изделия – с 46.3%, производството на изделия от други неметални минерални суровини – с 29.2%, производството на дървен материал и изделия от него, без мебели – с 18.4%. Намаление е регистрирано при производството на основни метали – с 11.3%.

 

Leave a Comment