Законопроект въвежда дроновете като средство за растителна защита

дронЗаконопроект за изменение и допълнение на Закона за защита на растенията въвежда възможността да се използват безпилотните въздухоплавателни средства – дронове, за извършване на растителна защита.

Проектът е внесен днес в деловодството на Народното събрание от група депутати от ГЕРБ-СДС.

Въпреки че вдигането на дронове за третиране с продукти за растителна защита се използва от години от фермерите у нас, тази практика не е утвърдена законово.

Възможността за включването на дроновете към техническия парк на земеделците е в новите чл. 110а и 110б в Закона за защита на растенията.

В тях е записано, че „продуктите за растителна защита могат да се прилагат чрез дрон, когато операторът на дрона отговаря на изискването за регистрация съгласно Закона за гражданско въздухоплаване, ако такива са предвидени. На изискванията на същия закон трябва да отговаря и дронът, който се използва. Операторът, който ще извършва третирането, е необходимо да притежава сертификат по чл. 83 от Закона за защита на растенията, в случай, че използваните препарати за растителна защита са от професионална категория на употреба.

Добавките в закона поставят изискването площите, които ще се третират с дрон, да не попадат в санитарно-охранителни зони около различен тип водоизточници и да не са в близост до жилищни територии, паркове и градини и спортни съоръжения.

В чл. 110б е посочено, че с дрон могат да се ползват всички продукти, които са разрешени за наземно прилагане.

В мотивите към законопроекта е записано, че чрез третирането с дронове се използва изключително прецизна технология, която отговаря на зелените цели на ЕС. Дроновете пръскат на много ниска височина (1,5-2 метра) за разлика от самолети и хеликоптери, използвани за растителна защита. Това намалява отвяването на струята пестициди и води до икономии на използваните продукти. С дрон може да се третират само засегнати от вредители части от площите.

При овощни насаждения дронът опръсква максимално всички части от короната на дърветата.

Не на последно място дроновете предпазват операторите им от въздействието на пестицидите и не създават вредни емисии в атмосферата, се посочва в мотивите към законопроекта.

Leave a Comment