Инж. Дамян Дамянов е вторият назначен заместник-министър на земеделието

Дамян дамяновИнж. Дамян Дамянов е назначен за заместник-министър на земеделието и храните, съобщиха от пресслужбата на правителството.

Инж. Дамянов притежава дългогодишен управленски опит в сферата на стопанисването, защитата и опазването на горските ресурси.

Повече от 10 години от професионалната му кариера е свързана с „Югозападно държавно предприятие“ ДП-Благоевград, където той последователно заема длъжностите заместник-директор и директор.

Притежава образователно-квалификационна степен „магистър“ от Факултета „Горско стопанство“ на Лесотехническия университет в гр. София.

Той има и завършена докторска степен по екология и опазване на екосистемите към Института по гората, Българска академия на науките.

Инж. Дамянов изненадващо бе освободен от поста си на директор на Югозападното държавно предприятие през април тази година със заповед на земеделския министър Гечев. Според договора, подписан след като е спечелил конкурса за директор, са му оставали на поста над 2 години.

Това огорчение, което инж. Дамян Дамянов преживя преди два месеца, днес е компенсирано със заемане на по-висока позиция.

Той е вторият назначен зам.-министър, след като на 9 юни бе подписана заповедта за назначаването на Таня Георгиева – Дъбнишка.

Leave a Comment