БАБХ затвори 5 обекта в Пловдив, Кюстендил и София

БАБХБългарската агенция по безопасност на храните (БАБХ) затвори заради нарушения 5 обекта за търговия на дребно и заведения за обществено хранете. Това се случи по време на официалния контрол, който се проведе от 5-ти до 9-ти юни и по време на който се извършиха общо 2225 проверки в цялата страна.

Два от затворените обекти са на територията на ОДБХ Кюстендил – за извършване на търговска дейност с храни без регистрация, съгласно изискванията на Закона за храните; два на територията на ОДБХ Пловдив – поради несъответствия в хигиенното състояние; един на територията на ОДБХ София-град – за извършване на търговска дейност с храни без регистрация, съгласно изискванията на Закона за храните.

Издадени са 22 акта за административно нарушение и 135 предписания.

Инспекторите от отделите „Контрол на храни“ към Областните дирекции по безопасност на храните възбраниха и насочиха за унищожаване 129,8 кг храни от животински и неживотински произход.

 

Leave a Comment