ЕК одобри държавна помощ от 16 млн. лв. за напояване на земеделските култури

поливане на картофиДнес, 14.06.2023 г., Европейската комисия одобри схема за държавна помощ „Помощ в подкрепа на разходи за вода за напояване при отглеждане на земеделски култури“. Тя е разработена в съответствие с Временната рамка за мерки за държавна помощ при кризи и преход в подкрепа на икономиката след агресията на Русия срещу Украйна.

Мярката е с бюджет от 16 млн. лева и е насочена към регистрираните стопани, които отглеждат земеделски култури, чиято технология на производство изисква напояване.

Помощта се предоставя под формата на преки безвъзмездни средства за покриване на част от направените разходи за напояване за настоящата реколта. Финансовата подкрепа ще допринесе за намаляване на неблагоприятния ефект от икономическата криза и повишената инфлация, и ще подпомогне преодоляването на трудностите, които стопаните изпитват. В резултат от подпомагането се очаква подобряване на ликвидността на стопанствата, запазване на дейността им и осигуряване на пазарна устойчивост и конкурентоспособност.

Предстои с решение на  УС на ДФ „Земеделие“ да бъдат утвърдени бюджета и указанията за прилагане на помощта.

Leave a Comment