Обнародвани са промените в Закона за тютюна

събиране на тютюнаВ 52 брой на „Държавен вестник“ от 16 юни 2023 г. са обнародвани промените в Закона за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия, поискани от ДПС и гласувани от Народното събрание.

Тютюнопроизводителите вече могат да увеличат данни за количествата изкупен тютюн за референтния период 2016-2018 г.

Те ще могат да направят това като приложат копия от протоколи за изкупен тютюн в някоя от трите години в посочения период.

Държавните субсидии за тютюна вече ще се предоставят на базата на актуализираните референтни години, които за новия програмен период са от 2016-та до 2018 г. вкл. по избор на производителя.

Помощта ще бъде определена според избора на една от трите години, посочени от всеки един тютюнопроизводител, който е вписан в регистъра по чл. 4, ал. 2 на закона.

Тютюнопроизводителите могат да заявят писмено, но и по електронен път промяна на данните за изкупения тютюн.

Причина за измененията и допълненията в закона са заради масовото невписване на производителите в  Регистъра, който заработи през 2017 г., а докато се утвърди като задължителна практиката стопаните да вписват сключените договори и изкупената продукция, минаха години.

 

Leave a Comment