БАБХ потвърди: Установен е вирус на кафявото набраздяване върху 17,5 дка оранжерия с домати в Сандански

ToBRFV не е включен в списъка на карантинните вредители. Досега е срещан в малки оранжерии в областите Враца, Пазарджик, Пловдив, Смолян и Благоевград

Вирусът на кафявото набраздяване по плодовете на домати – Tomato brown rugose fruit virus (ToBRFV), действително е констатиран в плододаваща зеленчукова оранжерия в района на град Сандански. Заразената площ е 17,5 декара.

Това съобщи в отговор на запитване на Агро Пловдив Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ), след като със свое писмо Българската асоциация на производителите на оранжерийна продукция (БАПОП) алармира земеделския министър за случая.

Заместник изпълнителният директор на БАБХ проф. д-р Оля Караджова информира, че служители на агенцията са взели 3 броя растителни проби от домати, които са изпратени за лабораторен анализ в Централната лаборатория по карантина на растенията към БАБХ. Вирусологичните и молекулярни анализи са потвърдили наличието на вредителя.

На управителя на оранжерията е връчено предписание за прилагане на необходимите мерки, посочва проф. Караджова.

Протоколът при случаи на констатиране на заболяването е да се изиска от производителя да използва здрави и сертифицирани семена и растения за засаждане.

„Мерките при потвърдено наличие на вредителя са разписани в Регламент за изпълнение (ЕС) 2023/1032. След установяване на същия се прилагат строги санитарно-хигиенни мерки по отношение на персонал, сгради, инструменти и машини, използвани в производствения обект. Събират се и се унищожават всички заразени растения и растителни остатъци. Прилагането на тези мерки е отговорност на производителя. Контролът по изпълнението се упражнява от фитосанитарните инспектори на областните дирекции по безопасност на храните (ОДБХ) на територията, на която е установено огнището“, пише в отговора.

На въпроса дали ще бъде забранено на производителя да продължи да отглежда домати върху същите площи и за какъв период време, проф. Караджова пояснява, че действащото законодателство не предвижда забрана за ползване на на площите през следващите години за отглеждане на гостоприемниците на вредителя, „но е абсолютно задължително използването на здрав посевен и посадъчен материал и спазване на строги хигиенни мерки в производствения обект и в близките околности.“

„Практиката е доказала, че при заразяване с вируси от групата на Тобамовирусите, към които се отнася и ToBRFV, се препоръчва прилагане на сеитбооборот на заразените площи“, пише още в отговора от БАБХ.

При засегнати от въпросния вирус плодове законодателството не предвижда финансови обезщетения.

От отговора на последния въпрос се разбира, че досега БАБХ е установявала наличието на същия вирус в малки оранжерии на територията на областите Враца, Пазарджик, Пловдив, Смолян и Благоевград.

В общата информация за болестта проф. Оля Караджова съобщава че ToBRFV инфектира растения от видовете Solanum Lycopersicum L. – домат, и Capsicum spp. – пипер.

При заразяване с вируса растенията развиват симптоми по листата (хлороза, мозайка с тъмнозелени издатини) и по плодовете (прошарвания, жълти петна, набраздяване, без вкус). Вирусът се пренася със заразени семена, остава в растителни остатъци в почвата в продължение на няколко месеца.

Вирусът ToBRFV не е включен нито в списъка на карантинните вредители от значение за Съюза, нито в този на регулираните некарантинни вредители от значение на Съюза в Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/2072 на Комисията, пише заместник директорът на БАБХ.

Leave a Comment