До 30 юни фирми, ЕТ, земеделски стопани декларират и плащат годишен данък

Остават 10 дни на фирмите и едноличните търговци да подадат годишните си декларации и да платят дължимия данък, съобщава НАП. Близо 27 000 от дружествата в Пловдив вече декларираха и внесоха данъците си преди настъпването на крайния срок – 30 юни, съобщават от териториалната дирекция. От началото на годината,  над 72 000 са физическите лица, подали годишната си декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за финансовата 2022 г., като в т.ч. са  едноличните търговци и земеделските стопани, избрали този ред на облагане.

НАП-Пловдив

В същия срок самоосигуряващите се лица, които извършват дейност като търговци по смисъла на Търговския закон, едноличните търговци и земеделските стопани, избрали този ред на облагане, трябва да декларират и внесат окончателните социални и здравни осигурителни вноски. Заедно с годишната си данъчна декларация, те подават и декларация образец № 6 с общия размер на дължимите за предходната година осигурителни вноски.

В същия срок самоосигуряващите се лица, които извършват дейност като търговци по смисъла на Търговския закон, едноличните търговци и земеделските стопани, избрали този ред на облагане, трябва да декларират и внесат окончателните социални и здравни осигурителни вноски. Заедно с годишната си данъчна декларация, те подават и декларация образец № 6 с общия размер на дължимите за предходната година осигурителни вноски.

От НАП Пловдив напомнят, че 30 юни е последният ден и за деклариране и плащане на корпоративен данък /чл. 92 от Закона за корпоративното подоходно облагане/, данъка върху разходите, данъка върху приходите на бюджетните предприятия, както и на данъка върху дейността от опериране на кораби.

Leave a Comment