89,6% от пшеницата е в „добро“ до „много добро състояние

30% от складовете са пълни

Предстои публикуване на наредба за разпределяне на европейската помощ за производителите на слънчоглед през 2022 г.

Консултативният съвет по зърно е добър модел за сътрудничество по агрохранителната верига.“  Това заяви министърът на земеделието и храните Кирил Вътев при откриването на Консултативния съвет по зърно.

Министър Вътев посочи, че ориентацията на новото ръководство е да се стимулират производителите да работят за резултати, като целта е да ни води пазарът, а не подпомагането. „Заедно трябва да насочим усилията си към всичко градивно и ефективно, за да има развитие“, допълни министърът. Той съобщи, че се обсъжда идеята за

създаване на дирекция за търговската политика и намиране на пазари.

Очаква се добра реколта от пшеница, стана ясно на съвета, на база последното обследване, извършено от структурите на Министерство на земеделието и храните. Данните сочат, че моментното

състояние на площите, засети с есенници

при 89,6% от пшеницата е „добро“ и „много добро“, както и при 88,1 на сто от ечемика. Общо засетите площи с пшеница за реколтиране са 1,194 млн ха. Запасите с пшеница към момента са малко над 1,315 млн. тона. Капацитетът на складовете е запълнен на около 30%, като не се очакват да има трудности при жътвата по отношение прибирането и съхранението на новата реколта.

На съвета беше представена и спешната финансова помощ на земеделските стопани, отглеждащи слънчоглед. Проектът на Наредба за условията и реда за предоставянето й е готов и до дни ще бъде публикуван за обществено обсъждане. Европейският регламент, на базата на който е изготвена наредбата, предвижда подкрепата да е насочена към фермерите, отглеждащи слънчоглед, предвид на това, че анализът на Министерство на земеделието и храните показва, че това е най-потърпевшият подсектор от събитията в следствие на войната и либерализирането на търговията с Украйна.

Подпомагането се отпуска на стопани,

които за кампания 2022 година имат площи със слънчоглед, които са установени като допустими по СЕПП. Вторият критерий за подпомагане е стопаните да са регистрирани като земеделски производители за 2023, като за тази година няма да се търсят засети площи.

В рамките на заседанието беше поставен въпросът и за промяна на фитосанитарните такси, като бяха очертани и трудности при прилагането на мероприятия за растителната защита и проблеми при семената от слънчоглед. Коментирано бе и състояние на международните зърнени пазари и тенденциите при борсовата търговия и цените на пшеницата, царевицата и другите зърнени култури.

Експерти от министерството представиха информация и за готовността на земеделската техника. Над

3000 зърнокомбайна и 27 000 колесни трактори са преминали годишен технически преглед

преди жътвата, като данните показват, че техническото им състояние е добро. Изпълнението на изискванията за пожарна безопасност също беше обсъдено, като бе посочено, че се извършва контрол на място на техниката, която участва в кампанията.

Leave a Comment